Агаар цэвэршүүлэгчээ байрлуулах шилдэг байрлал

Best Place To Put Air Purifier in Room

“Агаар цэвэршүүлэгчээ хаана байрлуулах вэ” гэдэг хамгийн түгээмэл асуулт байдаг. Үйл ажиллагаанд нь байршил нь нөлөөлдөг юм болов уу? Хананы хажууд тавьчихвал дээр юм болов уу? Энэ нийтлэл танд судалгаан (зөв совинд биш) дээр үндэслэсэн хариултыг өгөх болно.
Агаар цэвэршүүлэгчинд хамгийн шилдэг байрлал – Хананаас зайтай байх
Air Purifier Against Wall
Агаар цэвэршүүлэгч нь сайн үүргээ гүйцэтгэхийн тулд агаарыг авч тасалгаанд шүүсэн агаараа гаргах зай хэрэгтэй байдаг. Хэрэв хананд их ойрхон байвал хангалттай их агаарыг авч чадахгүй гэсэн үг байх нь.
Смарт Эйрийн 3 төрлийн агаар цэвэршүүлэгч дээр туршилтаа хийлээ. Агаар цэвэршүүлэгч ханандаа тулгасан байрлалтай байхад ердөө 5%, хананаас 4 см зайтай байрлуулахад 5-94% хүртэл агаарын урсгалыг нэмэгдүүлсэн бол хананаас 10 см зайтай байрлуулахад 100% буюу энгийн агаарын урсгалтай болж өгсөн байна.
Агаар цэвэршүүлэгчээ хананаас хамгийн багадаа утасны зайтай (15 см) байршуулах нь зүгээр гэж зөвлөх байна.

Free Guide to Breathing Safe

Want to learn more about protecting your health? Join thousands more and stay up to date on protecting your health.

Leave a Comment

Smart Air low cost purifiers

Smart Air is a social enterprise that creates simple, no-nonsense air purifier and provides free education to protect people’s health from the effects of air pollution. We are proud to be the only certified B-Corp dedicated to fighting air pollution.

Certified B-Corp air purifier company