Цэвэр агаар нийлүүлэлтийн үзүүлэлт гэж юу болох болон агаарын урсгалаас ямар ялгаатай вэ?

Агаар цэвэршүүлэгч худалдаж авах үед агаар цэвэршүүлэгчийн хүчин чадлын үзүүлэлтийг зарим брэндүүд “агаарын урсгал” гэдэг үгийг ашигладаг байхад зарим нь “чадал” гэдэг үгийг ашигладаг. Дараах зурагт харуулав:

 

Тухайн компаниас нь лавлахгүйгээр баттай хэлэх боломжгүй ч ихэнх брэндүүд агаар цэвэршүүлэгчийн олон улсын түвшний хэмжилт болох clean air delivery rate (CADR) буюу цэвэр агаар нийлүүлэлтийн үзүүлэлтийг илэрхийлэхдээ “чадал” хэмээх үгийг ашигладаг байна. Агаарын урсгал, чадал хоёр хоёулаа агаар цэвэршүүлэгчийн хүчин чадлыг хэмждэг ч энэ хоёр яг ижил зүйл мөн үү? Нэг агаар цэвэршүүлэгчийн чадлыг өөр нэг цэвэршүүлэгчийн агаарын урсгалын үзүүлэлттэй харьцуулах нь зөв үү?

Богино хариулт

Буруу. Цэвэр агаар нийлүүлэлт агаарын урсгал хоёр өөр ойлголтууд юм. Хэрвээ хэн нэгэн агаар цэвэршүүлэгчийнх нь цэвэр агаар нийлүүлэлтийн хүчин чадлын үзүүлэлт (CADR) агаарын ургалын үзүүлэлт хоёр адил тоотой байх ёстой хэмээн зүтгэвэл (дараах зурагч үзүүлсэн дэлгэцэн дээрхтэй адил) тэнд ямар нэгэн юм асуудал байна л гэсэн үг.

Дэлгэрэнгүй хариулт

Яг зөв хариултыг олохын тулд яаж агаарын урсгал болон цэвэр агаар нийлүүлт(CADR) ийг хэмждэгийг гүнзгий судлах хэрэгтэй болж байгаа юм.

Цэвэр агаар нийлүүлэлтийн хүчин чадлыг хэмжихэд хэрэглэгдэх зүйлс:

(Бүр учир начрыг нь олох гээд нухаад суучихдаг гаруудад зориулж бүрэн бүтэн аргачлалыг тайлбарласан албан ёсны зааварчилгаа ([Хятад хэл дээр] оруулав)

 

Цэвэр агаар нийлүүлэлтийн үзүүлэлт(CADR)-ийг хэрхэн хэмждэг вэ?

Алхам 1: Агаарын солилцоог хааж битүүмжилсэн өрөөг маш их хэмжээний бохирдолтой болгох (ихэнхдээ тамхи асааж бохирдлыг үүсгэдэг).

Алхам 2: Агаар цэвэршүүлэгчээ ажиллуулах.

Алхам 3: PM2.5-ийн үзүүлэлтийг 2 минут тутамд 20 минутын турш тэмдэглэж авах.

Алхам 4: Тэмдэглэж авсан үзүүлэлтүүдээ өрөөг цэвэршүүлсэн үзүүлэлт (цэвэр агаар нийлүүлэлтийн хүчин чадал) болгон ашиглах.

Энэ туршилтыг хийхэд нэг хэцүү зүйл нь олон янзын багаж хэрэгсэл, төхөөрөмж бэлдэх, том өрөө болоод туршилтыг хийх цаг хугацаа тэвчээртэй байдал, гарсан өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх чадвар хэрэгтэй болдог.

Агаарын урсгалын үзүүлэлтийг хэрхэн хэмждэг вэ?

Агаарын урсгалыг хэмжихийн тулд танд зөвхөн салхины хурд хэмжигч л хэрэг болно (anemometer гэж нэрлэдэг).

Салхины хурдыг хэрхэн хэмжих вэ?

Алхам 1: Салхины хурд хэмжигчээ агаар цэвэршүүлэгчийн шүүлтүүрийн эсрэг байрлуулаад үзүүлэлтийг нь харна.

Алхам 2: Шүүлтүүрийн талбайн хэмжээг салхины хурдаар үржүүлнэ.

Ингээд л боллоо. Хамаагүй амархан байгаа биз?

Энэ арга дажгүй арга. Гэхдээ нэг асуудал байгаа. Учир нь энэ арга зөвхөн салхины хурдыг хэмждэг болохоор хэр их агаар гарч байгааг л хэмжинэ гэсэн үг юм.

Тэгэхээр юуг хэмждэггүй гэсэн үг вэ?

  1. Агаар хэр цэвэршиж гарч байгаа вэ?
  2. Хэр их агаар шүүлтүүрийн яг гол хэсгээр гарч (цэвэрлэгдэж байгаа) эсвэл хажуугаар нь алдагдах болон шүүлтүүрээр орохгүй буцаж үлээгдэж байгаа вэ?
  3. Агаар цэвэршүүлэгч цэвэрлэгдсэн агаарыг өрөөгөөр хэр сайн тарааж байна?
  4. Агаар цэвэршүүлэгчээс гарч байгаа агаарын хэр их хэсэг нь өрөөнд тархахын оронд машинруу буцаж сорогдож байгаа вэ?

Агаарын урсгалын хэмжигч нь туршилт энэ бүх ялгаатай хувьсагчийг нэг үзүүлэлт таамаглан гаргаж ирж байгаа юм. Жишээ нь: агаар цэвэршүүлэгчээс гарч ирж байгаа агаар 100% цэвэр гэх мэт. Учир нь бүх үзүүлэлт нь дажгүй сайн ба агаарын урсгалын үзүүлэлтийн тоо цэвэр агаар нийлүүлэлтийн үзүүлэлт(CADR)-ийн тоо хэмжээнээс хамаагүй сэтгэл хөдөлгөм байх хандлагатай.

Дүгнэлт:

Агаарын ургалын хэмжилт цэвэр агаар нийлүүлэлтийн хэмжилт шиг нарийн тодорхой биш ба үзүүлэлт нь цэвэр агаар нийлүүлэлтийн үзүүлэлтээс байнга өндөр гардаг. Тиймээс энэ хоёр үзүүлэлтийг шууд харьцуулах боломжгүй юм.

 

Агаарын ургалын үзүүлэлийг цэвэр агаар нийлүүлтийн үзүүлэлтрүү хөрвүүлж болохгүй юу?

Би бодохдоо хэрвээ агаарын урсгалын үзүүлэлтийг агаар цэвэршүүлэгчийн хүчин чадлын үзүүлэлтээр үржүүлвэл (жишээлбэл: манай шүүлтүүр 0.3 микрограмаас их болон бага тоосонцрыг 99.9% шүүдэг) хэр хэмжээний цэвэр агаар шүүлтүүрээс гарч байгааг хэмжиж болно. Гэхдээ энд бас нэг чухал мэдээллийг орхигдуулж байгаа юм. Тэр нь бодит байдал дээр өрөөн доторх агаар яаж дахин эргэлтэнд орж байгааг тооцдоггүй.

Агаарын урсгалыг хэмжихдээ бид агаар шүүлтүүрээр ганц л удаа гардаг гэж боддог. Бодит байдал дээр тийм биш бөгөөд бид бодит байдлын туршилтаас хамаагүй өндөр үр дүнг таамагладаг. Бодит байдал дээр өрөөний агаар (цэвэрлэгдсэн болон бохир) байнга холилдож байдаг (кофендоо сахар хийгээд хутгадагтай адил). Тэр нь шүүлтүүрээр орж цэвэрлэгдсэн агаар хоёрдахь бүр гуравдахь удаагаа ч орох магадлалтай юм. Альхэдийнээ цэвэрлэгдсэн агаарыг дахин цэвэршүүлэх нь тийм ч хэрэгтэй биш ч үүнийг хязгаарлах боломжгүй юм. Цэвэрлэгдсэн агаар дахин шүүлтүүрээр орж байна гэдэг нь цэвэршүүлэх хүчин чадлыг буруулна гэсэн үг юм.

Энэ нь ерөнхийдөө цэвэр агаар нийлүүлтийн үзүүлэлт агаарын урсгалын үзүүлэлтээс бага байдгийн тайлбар ба нэг агаар цэвэршүүлэгчийн цэвэр агаар нийлүүлэлтийн үзүүлэлтийг өөр нэг агаар цэвэшүүлэгчийн агаарын урсгалын үзүүлэлттэй харьцуулж болохгүй гэсэн үг юм.

Цэвэр агаар нийлүүлэлтийн үзүүлэлт агаарын урсгалын үзүүлэлтээс хэр бага вэ?

Бид Смарт Айр дээр саяхан худалдаанд гаргасан Blast гэх мэт агаар цэвэршүүлэгчээ туршихдаа хоёр үзүүлэлтийг хоёуланг нь ашигладаг. Учир нь хоёулаа (агаарын урсгалын үзүүлэлт агаар цэвэршүүлэгчийн үр нөлөөг богино хугацаанд тойм үзүүлдэг бол цэвэр агаар нийлүүллэлтийн үзүүлэлт илүү нарийвчлалтай үзүүлдэг) давуу талтай.

Бид хоёр хэмжилтийг хоёуланг нь хийсэн ба эндээс цэвэр агаар нийлүүлэлтийн үзүүлэлтийн тоо дунджаар агаарын урсгалын үзүүлэлтийн тооноос хэр бага гардгийг харуулав:

Агаарын ургалын хэмжилт цэвэр агаар нийлүүлэлтийн хэмжилт шиг нарийн тодорхой биш ба үзүүлэлт нь цэвэр агаар нийлүүлэлтийн үзүүлэлтээс байнга өндөр гардаг. Тиймээс энэ хоёр үзүүлэлтийг шууд харьцуулах боломжгүй юм.

Янз бүрийн агаар цэвэршүүлэгчид дээр хийсэн туршилтаас харахад дунджаар цэвэр агаар нийлүүлэлтийн үзүүлэлт агаарын урсгалын үзүүлэлтийн 60% орчим байв.

Хэрхэн сонгох вэ?

Агаар цэвэршүүлэгч сонгохдоо агаарын урсгалын үзүүлэлтээс илүү цэвэр агаар нийлүүлэлтийн үзүүлэлтийг харах хэрэгтэй (тухайн брэнд аль нэгийг нь л дурдсан байгаа эсэхийг мөн адил). Мөн цэвэр агаар нийлүүлэлтийн үзүүлэлтийг гуравдагч туршилт хийдэг компаниуд хийдэг байхад агаарын урсгалыг тухайн үйлдвэрлэгч компани хийдэг гэдгийг давхар санаж явахад илүүдэхгүй биз.

HEPA шүүлтүүрийн хэрэглэгдэх хугацааны тэст: 170 өдөр

Намайг Смарт Эйр компанийг анх байгуулж байхад олон хүмүүс HEPA шүүлтүүр хэр удаан хэрэглэгддэгийг байнга асуудаг байв. Хэсэг хүмүүс Zhihu дээр HEPA шүүлтүүрийг ойр ойрхон солих хэрэгтэй болох биз. Тэгэхээр үнэтэй агаар цэвэршүүлэгчүүдээс хамаагүй өндөр өртөгтэй тусах биз хэмээн DIY-г өөлж байв.

Тэр үед надад үнэхээр яг точны тоо хэлээд өгчих юмсан гэж бодогддог байлаа. Гэхдээ ямар ч судалгаа туршилтгүйгээр шууд хариулт өгөх боломжгүй байлаа. Тиймээс туршилт хийж эхэлсэн юм (үнэндээ Gus хийсэн л дээ). 90 өдрийн туршилтад шүүлтүүр эхний өдрүүдийнтэй адил буюу бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж байсан. 130 өдрийнхөд үр дүн 4% буурсан үзүүлэлттэй байсан. Харин бид 170 өдрийн туршилтыг дуусгалаа.

Туршилт:

Gus өөрийнхөө Бээжингийн 12.3 м2 байранд орой бүр DIYСмарт Эйрт зарагддаг HEPA шүүлтүүрүүдийг авчран туршилтанд хэрэглэв. Gus үр дүнтэй байдал болох шөнийн турш өрөөний 0.5 микрон болон түүнээс хэмжээтэй тоосонцруудын бууралтын хувийг туршихын тулд миний өмнөх туршилтанд хэрэглэсэн аргыг ашигласан юм.

Туршилтын өгөгдлийн өөрчлөлтийг харахад ойлгомжтой болгохын тулд бид үр дүнтэй байдлын үзүүлэлтийг 10 хоног тус бүрээр дундажлав (дэлгэрэнгүйг эндээс харж болно). Дараах зурагт нэг өдрийн туршилтын үр дүн ямар байгааг харуулав:

3

Үр дүн:

Зуу дахь өдөр үр дүнтэй байдал буюу шүүлтүүрийн шүүх чадал 4% буурав. Энэ үзүүлэлт 140 дэх өдөр шүүх чадал 5%-10% буурах хүртэл хэвээрээ байв. Тэрнээс хойш үр дүнтэй байдал 65%-80% хооронд хэлбэлзэж байв.

4

Дүгнэлт:

Энэ Бээжингийн агаарын бодит байдал дээр хийгдсэн туршилтаар Смарт Эйр HEPA шүүлтүүр өдөрт 8 цагаар 100 өдрийн турш (нарийвчилбал 720 цаг) бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж байв. Шүүлтүүрийг бүрэн хүчин чадлаар (100% шүүх чадвар) нь ашиглах сонирхолтой хүмүүс 100 өдрийн дараа солих хэрэгтэй ба 4% бууралтыг зүгээр гэж үзэж байгаа хүмүүс 140 өдөр (1028 цаг)-ийн дараа солихыг зөвлөж байна.

Одоогоор туршилт үргэлжилсээр байгаа. Эцсийн үр дүнг энэ HEPA шүүлтүүрийн хүчин чадал дуусах хүртэл үргэлжлүүлээд эцсийн р дүнг мэдээлэх болно.

Уламжлал ёсоор боловсруулагдаагүй тоон үзүүлэлтүүдийг энд хавсаргав. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг миний өмнөх нийтлэлээс харж болно.

Агаарын бохирдол хөдөлмөрийн бүтээмжинд нөлөөлдөг үү?

Бид агаарын бохирдол хүний биед хор хөнөөлтэй гэдгийг мэднэ. Зүрхний шигдээс, цус харвалт, уушгины хорт хавдар гэх мэт. Тэгвэл агаарын бохирдол өдөр тутамд бидний биед ямар нөлөө үзүүлдэг юм бол? Ядрах уу, нойрмоглох уу эсвэл ажилдаа явж, ирэхдээ ханиад хүрээд өвдөх үү? Судалгаанаас харахад дотор орчны агаарын бохирдол бидний бодож байгаагаас илүү муу нөлөөтэй байна. Хариулт нь цочирдмоор:

Бидний альхэдийнээ мэдэх зүйлс

Гадна орчны агаарын бохирдлын хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөний талаар судалгааны үр дүнгүүд хүмүүсийн хувьд гайхаж цочирдохоор зүйл биш болсон байна. Жишээлбэл: агаарын бохирдол алим түүж байгаа ажилчдын ажлын бүтээмжийг бууруулсныг Калифорниад хийсэн судалгаагаар олж тогтоосон байна. Өөр нэгэн судалгаагаар Хятдад марафонд гүйгчид агаарын бохирдол ихтэй үед жирийн үеийнхээс удаан гүйж байсан байна. Бас бидний нэг мэдэхгүй байгаа зүйлс бол офиссын агаарын бохирдол бидэнд хэр зэрэг муугаар нөлөөлж байгаа вэ гэдэг бөгөөд бидэнд хүмүүсийн ажлын бүтээмжинд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар хоёр судалгааны үр дүн байгаа юм.

#1 Ctrip туршилт

Нэгэн судалгааны баг Хятдын Ctrip компаний 4910 ажилтны ажлын бүтээмжийг шинжилсэн байна. Эдгээр оффисын ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэл болон бүтээмжийг хэмжихэд амархан байсан ба хичнээн үйлчлүүлэгчийн дуудлага хүлээн авч байгаагаар нь дүгнэсэн юм.

Туршилтын үр дүнгээр агаарын чанарын индекс (АЧИ) 10-аар нэмэгдэхэд ажилтнууд 0.35%-иар бага дуудлага хүлээн авч байв. Харин агаарын чанарын индекс аюултай (hazardous) түвшинд хүрэхэд дуудлагын төв жирийн үеийнхээс 20,000-аар бага дуудага хүлээн авсан байна.

Агаарын чанарын индекс 150 хүрэхэд Ctrip тухайн дуудлагуудыг авахын тулд дахиад 145 хүн нэмж ажиллуулах хэрэгтэй болж байв.

Компани бүр агаар бохирдолл муу үед өөрийн гэсэн агаарын бохирдолтой тэмцэгч дайчидтай байна гээд төсөөл дөө.

Мэдээж Ctrip-ийн агаарын бохирдлын хэмжээг бууруулахын тулд хийх хувилбар бол бүхэл бүтэн агаар цэвэршүүлэгчийн армитай болох юм.

#2 Германы хөрөнгийн биржийн туршилт

Бас нэгэн судалгааны баг Германд 2013-2015 онд хөрөнгийн биржийн 100,000 гаруй ажилтнуудад агаарын бохирдол болон ажлын гүйцэтгэлд судалгаа хийсэн байна. Судалгаагаар PM10 12 микрограмаар нэмэгдэхэд брокерууд компьютерлуугаа нэвтрэн орж хувьцаагаа зарах магадлал 10% буурсан байна. Долоо хоногийн өдрүүд, цаг агаар гэх мэт хүчин зүйлсүүдийг чи хянаж үзсэн учир энэ судалгаа нарийн судалгаа болсон аж.

Хэрвээ тэд цэвэр агаараар амьсгалж байсан бол илүү олон удаа вэбрүүгээ нэврэн орж илүү олон хувьцаа зарах байсан. Брокер бүр цэвэр агаараар амьсгалж байна гээд төсөөл дөө. Тэгвэл хөрөнгийн бирж нэг иймэрхүү байх байсан байх:

Агаарын бохирдол бүтээмжинд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Агаарын бохирдол хүмүүсийн өвчлүүлж, эдгэрэх хугацааг удаашруулдаг гэдэг нь тодорхой. Ажилтнууд мөн гэр бүлийн өвчтэй гишүүдээ асрах шаардлагатай болдог. Гэвч Ctrip-ийн туршилт өвчний чөлөөтэй өдрүүдийг оруулаагүй юм. Тиймээс энэ судалгааны ажлын бүтээмжийн агаарын бохирдлын нөлөө ажилчдын өвчтэй хугацаанд үндэслээгүй гэсэн үг.

Харин дээрх судалгааны үр дүн хэдийгээр хүмүүсийн бие нь өвдөөгүй ч гэсэн агаарын бохирдол бидний тархинд нөлөөлж байдаг гэдгийг харуулж байгаа юм. Жишээлбэл: Агаарын бохирдол цусны даралтыг ихэсгэх, цусны даралт ихсэх шалгааныг нэмэгдүүлэх болон танин мэдэхүйн чадварыг бууруулдаг байна. Мөн агаарын бохирдол сэтгэл санааны байдалд нөлөөлдөг бөгөөд энэ нь бүтээмжинд нөлөөлнө гэсэн үг юм.

Агаарын бохирдлын нийт өртөг

Судлаачид агаарын бохирдол Ctrip компаний дуудлагын төвийн 4910 ажилтан, Герман даяарх 100,000 брокерт хэрхэн нөлөөлснийг судалгааг хийсэн билээ. Энэ тоог дэлхий даяар агаарын бохирдолтой орчинд ажиллаж байгаа нийт ажилчдын тоогоор үржүүлбэл хэр их тоо гарах бол? Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн нийгэмлэгийн тооцоолсноор 2060 онд ажилчдын өвчний чөлөөтэй өдөр болон эмчилгээний зардал дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1%-ийг эзлэх аж. Энэ нь 3 сая ширхэг BMW-аас ч их өртөгтэй гэсэн үг юм.

Үүний эсрэг ж ахуй нэгжүүд юу хийж болох вэ?

Агаарын бохирдолтой тэмцэх тал дээр аж ахуй нэгжүүд ямар нэгэн юм хийхгүй байгаа нь үүний нийт өртөгтэй холбоотой юм. Агаар шүүлтүүрийг барилгын төвийн агааржуулалтын системд холбоно гэдэг хэдэн арван саяын өртөгтэй ба дээрээс нь тухайн барилгын удирдлагаас зөвшөөрөл хэрэгтэй болно гэсэн үг. Үүнээс гадна агаар цэвэршүүлэгчийн зах зээлээр дүүрэн үнэтэй агаар цэвэршүүлэгчид байгаатай холбоотой.

The New Blast шиг томоохон оффисуудыг хангалттай цэвэршүүлж чадах өндөр хүчин чадалтай, хэрнээ үнэ хямд агаар цэвэршүүлэгчид их ховор. Тухайлбал Шанхай дахь Дэлхийн санхүүгийн төв өөрийн оффисын талбайг хэмжин агаарыг цэвэршүүлэхийн тулд Blast-ийг хэрэглэх нь төвийн агааржуулалтын системийн зардлын хагасаас ч бага өртөгтэй болохыг баталсан байна.

 

Төгсгөлд нь:

Өсөн нэмэгдэж байгаа судалгаануудын үр дүнгүүд агаарын бохирдол хөдөлмөрийн бүтээмжинд нөлөөлдөг (хичнээн бид оффис дотор ажиллаж байсан ч) гэдгийг харуулж байна. Энэхүү бүтээмжийн алдагдал нь дэлхийн эдийн засагт далдуур сөргөөр нөлөөлж байна. Харин шинэ агаар цэвэршүүлэгчид энэ асуудлыг шийдэх хямд төсөр арга болж байгаа юм.

Утаа таны бодож байгаа шигээр таныг хөнөөдөггүй

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гаргасан тооцооллоор гадна орчны агаарын бохирдлоос үүдэлтэй нийт нас баралтын шалгаан нь янз бүр. Үндсэн шалтгаан нь ихэнх хүмүүсийн төсөөлж байгаагаа тэс ондоо шалтгаан байгаа юм.

Агаарын бохирдол гээд бодохоор хамгийн түрүүнд астма, уушигны хорт хавдар, эмпием (гялтангийн хөндийд идээт үрэвсэл үүсэх)гэх мэт уушгитай холбоотой өвчлөлүүд толгойд орж ирдэг. Гэхдээ уушигны өвчлөл агаарын бохирдлоос шалтгаалсан өвчлөлийн нэлээн бага хувийг эзэлдэг. Хагасыг нь ч эзэлдэггүй байна.

Агаарын бохирдллоос үүдэлтэй яг ямар өвчлөлөөр хүмүүс нас бараад байна?

Энэ графикт агаарын бохирдлоос үүдэлтэй нас баралтын хамгийн том 3 шалтгааныг харуулсан байна. Таны бодлоор юу ву байна гэж бодож байна?

Миний анхны таамаг уушигны хорт хавдар. Харин судалгаагаар юу гэж гарав?

14-хөн хувь. Миний төсөөлж байснаас хамаагүй бага.

Гэхдээ уушигны хорт хавдар уушигны өвчлөлийн нэг төрөл ш дээ. Тэгвэл эпием, бронхит, өөр бусад уушигны өвчлөлүүд хэдэн хувийг эзэлдэг бол?

Хмм, тэгсэн ч гэсэн нийг нас баралтын дөнгөж 28%-ийг л эзэлж байна. Тэгвэл үлдсэн энэ том цэнхэрийг юу дүүргээд байна?

Зүрхний шигдээс, цус харвалт, бусад цусны судасны өвчнүүд. Тийм үү? Агаар уушгинд очдог болохоор бид уушги гэж бодох нь аргагүй л юм. Гэвч бид буруу ойлголттой явдаг байж. Бид юуг харах ёстой вэ?

Агаарын бохирдол нээрээнгээсээ зүрхэнд, судасны хананд нөлөөлдөг гэж үү? Дараах 3 баримтаас харж болно.

1. Агаарын бохирдлын хэмжээ ихтэй өдрүүдэд илүү олон хүн зүрхний шигдээс тусдаг байна.

Бостонд хийгдсэн судалгаагаар агаарын бохирдлын тоосонцрын хэмжээ ихтэй (цэнхэр шугам) өдрүүдэд агаарын бохирдлын тоосонцрын хэмжээ багатай өдрүүдийнхээс илүү олон хүн зүрхний шигдээсээр өвчилсөн байна (улаан шугам).

Тэгэхдээ аймшигтай, хурдан тархдаг зүрхний шигдээсийн талаар яриж байгаа юм биш л дээ. Жирийн нэг өдрүүдэд зүрхний шигдээс болох тохиолдол маш бага, магадгүй саяд нэг тохиолддог байх. Харин 50%-иар ихэснэ гэдэг бол их тоо, саяд 1 байснаас 1.5 болж өсөж байна гэсэн үг юм.

2.  Агаарын бохирдол ихтэй үед Бээжинд маск зүүх нь цусны даралтыг бууруулдаг байна.

Хүүе, ээ гэхдээ зүрхний шигдээс чинь хөгшин хүмүүст л тохиолддог өвчин биз дээ? Би чинь дөнгөж 32 настай. Бээжинд амьдардаг эрүүл саруул насанд хүрэгчдээс санамсаргүйгээр сонгож аван маск зүүх үеийн болон маск зүүхгүй байх үеийг харьцуулсан хоёр судалгаа хийж. Мэдээж хэн ч зүрхиний шигдээс тусаагүй. Гэхдээ маск зүүгээгүй хүмүүсийн цусны даралт өндөр зүрхний хэмнэл сул байсан байна.

3. Цэвэршүүлсэн агаараар амьсгалах нь цусны үрэвсэл болон судасны хананы нарийслыг багасгадаг байна.

За за магадгүй чи 20 настай, эрүүл саруул залуу хүн байх. Эсвэл чиний уушги агаарын бохирдолд дассан байх. Манай Хятад найзууд: “Хятад хүмүүс дэлхий дээрх хамгийн тэсвэртэй уушгитай хүмүүс“ гэж хошигнодог.

Шанхайд хийсэн туршилтаар тэнд амьдардаг эрүүл саруул коллежийн оюутнуудаас дурын оюутнуудыг сонгож аван 48 цагийн туршид хуурамч болон жинхэнэ агаар цэвэршүүлэгчийг дотуур байрны өрөөнд нь тавьсан байна. Дараах зурагт тэдгээр оюутнуудын өрөөний PM2.5-ийн хэмжээ хуурамч агаар цэвэршүүлэгч хэрэглэсэн (цэнхэр), жинхэнэ агааржуулагч цэвэрлэсэн (шар) ямар байгааг харуулав.

Биед гарч буй бүх өөрчлөлтүүдийг хэмжиж байв. Цусны үрэвслийн нөлөөг харахад нэлээн үрэвссэн харагдаж байв.

Цусны бөөгнөрөлд ч мөн ялгаагүй:

Суласны хана өргөссөн:

Харин уушигны үйл ажиллагаанд хэр зэрэг нөлөөлсөн эсэхийг үзэхэд нөлөө нь маш бага, статистикийн чухал ач холбогдолгүй байв.

Энэ судалгааны үр дүн намайг гайхшруулж орхив. Энэ бүх хугацаанд бид шал буруу бодож явж. Хэрвээ Бээжинд, Дэлид, УБ-т хэн нэгэн зүрхний шигдээсээр нас барвал ихэнх хүмүүс: “Аан, Агаарын бохирдол…?” гэж бодох бол уу? Энэ туршилтаас өмнө би л лав тэгж бодохгүй байсан.

Эцэст нь: Хэдийгээр бид одоохондоо ханиалгахгүй, астмагүй байгаа ч агаарын бохирдол бидний зүрх, судсыг аажмаар өвчлүүлж байдаг аж.

Ионжуулагч гэж юу вэ? Яаж ажилладаг вэ?

Хэдэн өдрийн өмнө Quora дээр нэг хүн ионжуулагч агаар цэвэршүүлдэг эсэхийг асуусан байв. Энэ их чухал асуулт учир нь ионжуулагчтай цэвэршүүлэгч хаа сайгүй худалдаалагдаж байгаа. Жишээ нь би Америкт нэг найзындаа зочилж очихдоо тэдний босоо сэнс нь ионжуулагч байхыг анзаарав.

Ionizers 1

Мөн Хятдад зарим найзууд минь надруу иймэрхүү ионжуулагч бүтээгдэхүүнүүдийн линкийг явуулж байв.

Ionizers 2

Гайхалтай! PM2.5 болон формальдегидийг 30 секундын дотор устгадаг “Ид шидтэй агаар цэвэршүүлэгч”. Тэгсэн хэрнээ жирийн агаар цэвэршүүлэгчээс хамаагүй хямдхан бүр өөрөө хийсэн агаар цэвэршүүлэгчээс ч хямдхан. Хэрвээ энэ үнэн бол Бээжинд одоогийн миний амьдрал хамаагүй амар байх. Гэхдээ энэ үнэн үү?

Тэгвэл ионжуулагч яаж ажилладаг вэ?

Энэ манай унтлагын өрөө тоосонцортойгоо байгаа нь:

Ionizers 3

Ионжуулагч хасах цэнэгтэй ионыг агаарт цацдаг.

Ionizers 4

Ионжуулагчийн генараторын гол ажиллах зарчим нь энэ юм. Харин иймэрхүү жижиг тоосонцруудыг агаарт дэгдээж байгаа нь нүдэнд харагдахгүй болохоор ойлгоход жоохон амаргүй байх. Гэхдээ нүдэнд харагдахаар төсөөлье гэвэл бид үлээсэн шаарыг гартаа үрж байгаад агаарт тавихад хананд очоод наалдчихдагтай зүйрлүүлж болно.

Ionizers 6

Гэхдээ #1

Эрдэмтдийн агаар цэвэршүүлэгч дээр хийсэн туршилтын үр дүнгээс харахад ихэнх ионжуулагчид тоосонцрын хэмжээнд мэдэгдэхүйц нөлөөлдөггүй (Хуудас 8). Тэдний дүгнэлтээр ихэнх ионжуулагчид тоосонцорт нөлөөлөхөөр хүчтэй биш. Худалдаанд байгаа ионжуулагчаас илүү хүчин чадалтайг хэрэглэвэл нөлөөлдөг болохыг судалгаагаар тогтоосон (хуудас 19).

Гэхдээ #2

За тэгвэл жирийн ионжуулагчид нөлөөлдөггүй юм бол том хүчин чадалтайг хэрэглэж болно шүү дээ. Гэхдээ гол асуудал нь агаарыг хэт их ионжуулвал озоныг үүсгэдэг. Озон хүний биед хортой учраас дэмий.

Гэхдээ #3

Хэдийгээр бид өндөр хүчин чадалтай ионжуулагч хэрэглэсэн ч, озоны нөлөөг тоохгүй байсан ч та үнэндээ ионжуулагч тоосонцрыг шүүдэггүй гэдгийг анзаарсан байх. Зүгээр ор, хана, шалан дээр наалдуулчихаж байгаа юм.

Нэгт, энэ нь заваан. Бээжинд тэртээ тэргүй агаарт хөвж байдаг хүнцэл, кадмий, хар тугалга гэх мэт тоосонцрууд миний дэрэн дээр наалдаасай гэж хүсэхгүй байна.

Хоёрт, аюултай. Тоосонцрууд ор дэрэн дээр наалдчихна. За Том гэртээ ирлээ гэж бодьё:

Ionizers 7

Би өрөөндөө ороод орон дээрээ суухад тоосонцрууд агаарт дэгдэнэ. Тоосонцрууд агаарт хөвж эхэлнэ. Миний ямар үйл явц өрнөдгийг шинжлэх ухааны талаас харуулсан байдал нэг иймэрхүү:

Ionizers 8

Энэ асуудлаас болж Consumer Report сэтгүүл туршилтын үр дүнг нийтлэн хүмүүст Sharper image ironic breeze-ийн агаар цэвэршүлэгчийг худалдаж авахгүй байхыг сануулсан байна. Харин Sharper image Consumer Report-ыг шүүхэд өгсөн боловч Consumer Report ялсан байна.

Тиймээс хүмүүс надруу линк явуулан энэхүү “ид шидтэй” ионжуулагчийн тухай асуухад би “наадахаасаа хол яв” гэж зөвлөдөг.

Хэт ерөнхийлөх бас дэмий

Хэт өргөн том дүгнэлт гаргах гэсний хэрэггүй байх. Учир нь бүх агаар цэвэршүүлэгчид шал дэмий хог гэсэн үг биш юм. Харин оронд нь би HEPA шүүлтүүр хэрэглэсэн юм. HEPA PM2.5, Pm10 тоосонцрыг шүүдэг ба энэ нь эмпирик туршилтаар (1, 2, 3, 4, 5, 6) батлагдсан. Энэ миний Бээжинд хийсэн жижиг туршилт:

https://youtu.be/JpfpZofUzNo

HEPA шүүлтүүр ажиллаж байхдаа хортой тоосонцруудыг шүүдэг бол ионжуулагч шүүхгүй үлдээдэг байна.

HEPA шүүлтүүрийг угааж, цэвэрлэж болох уу?

HEPA шүүлтүүр бол агаарын бохирдлын бараг л төгс шийдэл. Өч төчнөөн туршилтаар батлагдсан. Боломжийн хямдхан, гэрлийн чийдэнтэй адил хэмжээний эрчим хүч зарцуулдаг; эрүүл мэндийн ашиг тус нь ч туршилтаар баталгаажсан байна.

Ганц асуудал нь HEPA шүүлтүүрийг хэдэн сарын дараа солих хэрэгтэй болдог. Хэрвээ дахин дахин хэрэглэж болдог байсан бол хичнээн сайхан, тийм ээ? За, бид HEPA шүүлтүүрийг хэрхэн цэвэрлэхийг зөвлөхийг өгөхийг хичээлээ.

Хүмүүс янз бүрийн аргаар цэвэрлэдэг байна. Асуулт хариултын вэбсайт Quora дээр хүмүүс HEPA шүүлтүүрийг цохиж сэгсэрч цэвэрлэдэг гэснийг харж байлаа.

clean a HEPA filter by banging out the dust

Эсвэл тоос соруулагчаар соруулж цэвэрлэж болно гэсэн байх.

clean a HEPA filter by vacuuming

Зарим нь бүр усаар угаадаг гэж. Харин зарим нь HEPA шүүлтүүрийг ерөөсөө угааж болохгүй гэсэн байх.

you can never clean a HEPA filter

Нэг анзаарсан зүйл нь хэн ч энэ бүгд дээр туршилт хийж үзээгүй байна. Тиймээс Cмарт Айрын CK HEPA шүүлтүүрийг цэвэрлэж болох хамгийн сайн арга юу болохыг туршиж мэдэхээр шийдсэн байна. Юу болсныг харцгаая.

Тоос сорогчоор HEPA-г цэвэрлэсэн нь

Эхлээд би тоос сорогчоор соруулах гэж үзсэн юм. Бохирдсон HEPA шүүлтүүрийг хэр сайн шүүж байгааг эхлээд шалгаж үзээд дараа нь тоос сорогчоор цэвэрлээд тэгээд дахиад хэр сайн шүүлж байгааг шалгаж үзэв. Нийтдээ Смарт Айрын хэрэглэгчдээс өгсөн 8 ширхэг бохир шүүлтүүрийг туршиж үзсэн ба шүүлтүүрүүд бүгдээрээ Хятдад 2-4 долоо хоног хэрэглэгдсэн.

Хэр үр дүнтэйг туршсан нь

Тоосонцрыг шүүх нь: HEPA шүүлтүүрийн гадна тал соруулахын өмнө болон дараа 0.3 микрограм тоосонцрыг хэдэн хувьтай шүүж байгааг хэмжиж үзсэн. 0.3 микрограм бол харьцуулалт хийхэд хамгийн боломжийн хэмжээ. Учир нь 0.3 микрограм тоосонцрууд HEPA шүүлтүүр шүүхэд хамгийн хэцүү тоосонцрууд юм.

Агаарын урсгал: Бас тоос соруулагчаар цэвэрлэхийн өмнөх болон дараах агаарын урсгалыг хэмжиж үзсэн юм.

Цэвэр агаар нийлүүлэлтийн хүчин чадал: Мөн цэвэр агаар нийлүүлэлтийн хүчин чадлыг тооцоолоход тоосонцор шүүх хүчин чадал болон агаарын урсгалыг хэмжсэн юм.

Тоос соруулагчаар цэвэрлэсний үр дүн

Тоос сорогчоор цэвэрлэх нь шүүлтүүрийн цэвэр агаар нийлүүлэлтийн хүчин чадлыг дунджаар 10%-аар ихэссэн. Гэхдээ маш их хэлбэлзэлтэй байсан. 14% ихсэхээс 3% буурах хүртэл хэлбэлзэж байв. Гарсан тоон үзүүлэлт дээр үндэслээд HEPA шүүлтүүрийг тоос сорогчоор цэвэрлэх нь бага зэрэг л үр дүнтэй. Гэхдээ бас ямар ч үр дүнгүй (ялгаагүй) байж болох аж.

Тоос сорогчоор соруулахад яг юу болдог вэ?

HEPA шүүлтүүр нарийн мяндсан утсаар хийгдсэн байдаг. Тоос сорогч томхон тоосонцруудыг сорж авсан байх. Тэгэхдээ зарим нэг мяндсыг ч татсан байх.

Зураг дээрээс татагдсан мяндсууд ямар байдалтай байгааг харж болно.

HEPA

Товчоор дүгнэхэд: Тоос соруулагчаар цэвэрлэх нь бага зэргийн үр дүнтэй. Бага зэрэг л цэвэрлэгддэг хэрнээ ингэж цэвэрлэхэд шүүлтүүр гэмтдэг болохоор бид тоос сорогчоор цэвэрлэхийг санал болгохгүй юм.

HEPA шүүлтүүрийг угаах нь

Тэгвэл усаар угаавал яах бол? Би өмнө тоос соруулах туршилтанд хэрэглэсэн гурван шүүлтүүрийг шүршүүрт угааж үзэв. Тэгээд 1 өдөр хатаав.

Угаасны үр дүн

Би 3 туршилт хийж үзээд туршилтыг дуусгасан юм. Учир нь дүгнэлт нь ойлгомжтой байв: HEPA шүүлтүүрийг угаах нь шүүлтүүрийн хүчин чадлыг 32% бууруулдаг байна.

HEPA-г угаах нь яагаад тийм үр дүнгүй байв?

HEPA-г угаах яагаад үр дүнгүй байсны шалтгааныг олохын тулд шүүлтүүрийг угаахын өмнөх болон дараах салхины хурд болон тоосонцрын шүүх чадлыг хэмжиж үзэв.

Эхлээд угаах нь салхины хурдыг нэмсэн байв.

Ашгүй дээ, тийм ээ? Гэвч тоосонцор шүүх хүчин чадал угаасны дараа буурсан юм.

effectiveness of HEPA fitler after washing

HEPA шүүлтүүрийг угаахад зарим мяндсан утас тасрах эсвэл утаснуудын хоорондох зайг том болгодог. Тийм болохоор угаасны дараа илүү их агаарыг дамжуулна. Мөн илүү их тоосонцрыг шүүхгүйгээр дамжуулна гэсэн үг.

Товчоор дүгнэхэд: HEPA шүүлтүүрийг усаар угаах нь материалыг нь гэмтээдэг. Тийм болохоор бид бас л энэ аргыг хэрэглэхийг зөвлөхгүй юм.

Эцэст нь

HEPA-г тоос сорогчоор цэвэрлэх нь шүүлтүүрийн ажиллах хүчин чадлын нэмэгдүүлж болох ч үр дүн нь маш бага юм. Усаар угаах нь бүр хүчин чадлыг маш их бууруулдаг байна.

Туршилтын үр дүнгээс харахад HEPA-г цэвэрлэнэ гэдэг бараг боломжгүй юм шиг. Иймд бид шүүлтүүрээ бохирдоод шүүхээргүй болсон үед нь солих хэрэгтэй гэдэг зөвлөмжөө л өгөх нь. Тэгвэл хэзээ солих хэрэгтэй вэ гэж үү? Бид Смарт Айрын DIY агаар цэвэршүүлэгч дээр туршилт хийж үзээд 140 өдрийн дараа солих хэрэгтэй гэж дүгнэсэн юм. Арай том HEPA шүүлтүүртэй Blast болон Blast mini агаар цэвэршүүлэгчдийн хувьд нэг жил хэрэглэж болдог байна.

Танайд агаар цэвэршүүлэгч байдаг уу? Стандарт үзүүлэлтүүд яагаад тэр болгон үнэн зөв байдаггүйг эндээс уншина уу.

Нээлттэй тоон үзүүлэлт

Туршилтын аргын талаар дэлгэрэнгүй болон үндсэн тоон өгөгдлийг нэмэлт тоон өгөгдөл нийтлэлээс авч болно. Илүү дэлгэрэнгүйг эндээс уншаарай.

 

 

 

Canon хэр том хэмжээтэй өрөөг цэвэршүүлж чадалтай вэ?

Бид Хятдад байгаа бараг бүх сэнсийг туршиж үзсэний дараа тэгш гадаргуутай сэнс олж чадсан юм.

Нэг сэнс бусдаасаа илүү тодорч гарч ирсэн юм. Харагдах байдал болон хүчин чадлаас нь болоод бид түүнийг “Canon” гэж нэрлэсэн юм.

Canon Аннагийн Бээжинд дэх15м2 унтлагын өрөөнд ажиллуулад .5 микрограм тоосонцрыг 97% -тай шүүж байв.

Тэгвэл энэнээс илүү том өрөөг хэр сайн цэвэршүүлдэг вэ? Ихэнх компаниуд энэ тооцооллыг гаргахдаа агаарын урсгалын үзүүлэлтэд тулгуурлаж гаргадаг. Гэхдээ энэ тооцоолыг үнэн зөв гаргахад тухайн байшин хэр сайн битүүмжлэгдсэн (зай завсаргүй) болон гаднах агаар хэр бохирдолтой байхаас шалтгаална. Нэгэнт Хятдад агаар их бохирдолтой учраас бодит байдал дээр туршилт хийх шаардлагатай гэж үзсэн юм.

Туршилт

Азаар би 30.5м2 зочны өрөөтэй 5 өрөө байранд нүүж ороод байсан юм. Би Canon-ыг 6 удаа хамгийн их дээр нь ажиллуулаад Dylos тоосонцор хэмжигчээр хэмжиж үзэв. Туршилт бүр хамгийн багадаа 3 цаг үргэлжлэв.

Тоосонцрын бууралтын хувийг эхний цагаас сүүлийн цаг хүртэл тооцоолов.

Энэ туршилт мөн өмнө хийж байсан өрөөний туршилтыг өргөтгөсөн чухал туршилт болсон. Учир нь:

  1. Энэ туршилтууд өдрийн цагаар хийгдсэн. Зарим хүмүүс шөнийн цагаар агаарын бохирдол багасдаг яагаад гэвэл шөнийн цагаар хөл хөдөлгөөн багасдаг, цөөн машин явдаг (гэхдээ туршилтын үзүүлэлтээр PM2.5 тоосонцор Бээжинд шөнө дунд илүү байдаг нь тогтоогдсон).
  2. Энэ туршилтыг хийж байхад хүмүүс өрөөн дотуур явж хаалга онгойлгож орж гарч байсан. Тиймээс энэ өмнөх туршилтыг бодвол илүү үр дүнтэй байсан юм. Учир нь Canon дотор байгаа агаараас гадна гаднаас орж ирж байгаа агаарыг бас цэвэршүүлэх шаардлагатай болж байгаа юм.

Үр дүн

Зургаан туршилтын үр дүнд Canon .5 микрограм тоосонцрыг 92%, 2.5 микрограм тоосонцрыг 89% (хүмүүс өрөөн дотуур явж, орж гарч байсан ч) цэвэрлэсэн байна.

Өмнөх туршилтанд PM2.5-ын бууралт ихэнхдээ .5-ын бууралтаас арай их байсан. Энэ удаад 2.5-ын буурат 0.5-ын бууралтаас 3% бага гарсан нь жоохон гайхмаар. Миний таамаглалаар хүмүүс өрөөн дотуур босож сууж явж байсан ба хүний хөдөлгөөн 2.5 микрограм тоосонцрыг хэмжихэд .5 микрограм тоосонцрыг хэмжихээс илүү нөлөөлдөгөөс болсон байх.

Дүгнэлт

Canon хамгийн жижигдээ 30.5м2 өрөөг цэвэршүүлэх хүчин чадалтай. Энэ нь 26м2 өрөөг цэвэршүүлэх чадалтай 900,000₮-өөр зарагдаж байгаа Panasonic F-VXF35HAL-аас илүү байгаа юм.

Уламжлал ёсоор би өөр шигээ лавшруулан судлах сонирхолтой хүмүүст зориулж судалгааны тоон үзүүлэлт, нарийвчилсан мэдээллийг хавсаргав.

 

 

Xiaomi-гийн тоосонцор хэмжигч шал буруу хэмждэг учраас агаар цэвэршүүлэгчээ удирдах ёсгүй

Технологийн компаниуд яаж бүхнийг автоматжуулах, интернэттэй холбох, гэр доторх төхөөрөмжүүдийг хянаж болохоор хийх нь өдөр тутмын амьдралыг амархан болгох талаар байнга ярьдаг. Гэхдээ яг тэр болгон хүссэнээр ажилладаг уу? “Apple-ийн Siri” ч юмуу “Talk to talk” хэрэглэж үзсэн хүн технологийн бидэнд өгдөг амлалт шаардлага хангадаггүй гэдгийг мэднэ.

Энэ зурагт Xiaomi агаар цэвэршүүлэгч Mi2-г юуны тухай ярьж байгаа талаар ойлгуулахын тулд харуулав.

Энэ зурагт агаар шүүгчийн хажуу талаас гарч байгаа тоосонцрын хэмжсэн үзүүлэлт

 

Амлалт

Энэ агаар цэвэршүүлэгч яаж ажиллахаар зохион бүтээгдсэн бэ гэвэл өрөөний доторх агаарын чанар хэр муу байгааг тодорхойлоод агаар муу байвал өөрөө автоматаар асаад агаар цэвэрхэн болоход өөрөө автоматаар унтардаг. Хэрвээ үнэхээр ингэж ажилладаг бол бид заавал агаар цэвэрүүлэгчийг байнга хамгийн их (хүчтэй) дээр нь тохируулахгүйгээр цэвэр агаараар амьсгалж болоод байх. Тэгвэл хамаагүй чимээ багатай бас цахилгаанд ч хэмнэлттэй.

Туршилт

Бид өмнө нь Mi2 агаарыг хэр сайн шүүдгийг туршиж үзээд цочирдом үр дүн гарсан нь: туршилтын хугацааны 86% -д нь агаарыг цэвэршүүлэхгүй үлдээсэн. Энэ удаад бид Mi2 агаар цэвэршүүлэгч доторх тоосонцор хэмжигч дээр илүү системтэй туршилт хийхийг зорьсон юм.

Бид Mi1, Mi2, илүү үнэтэй Mi2 Pro гэх 3 төрлийн агаар цэвэршүүлэгчийг 3 өөр тоосонцор хэмжигчтэй харьцуулан туршилт хийсэн юм. Аль ч агаар цэвэршүүлэгчид шинэ биш байсан гэхдээ Mi2 харьцангуй шинэ хэдэн 7 хоног л туршилтанд хэрэглэж байгаа юм.

Бид 2 Laser egg, AirVisual Node гурвыг Mi2-ийн дотроо байдаг тоосонцор хэмжигчийн хажууд сандал дээр байрлуулсан юм.

12м2 хэмжээтэй өрөөнд тамхи асааж орхиод агаар цэвэршүүлэгчээ асаагаад хамгийн их дээр нь тавив (30 минут). Ингэснээр бид агаарын чанарыг хэвийн хэмжээнээс аюултай түвшин хүртэл нарийн хэмжиж чадах юм. Би утсаараа 30 секунд тутамд тоосонцор хэмжигчүүдийн үзүүлэлтийн зургийг авч байв.

Хэр ойролцоо (үнэн зөв) байх ёстой вэ?

Байзаарай. Үр дүнг нь харахаас өмнө төд байх байх даа гэсэн баримжаа хүлээлт тавих хэрэгтэй байх. Би Xiaomi-г тийм ч нарийн зөв хэмжинэ гэж бодохгүй байна. Учир нь тоосонцор хэмжигч нь зүгээр агаар цэвэршүүлэгч дотроо суурилуулсан миний одоо харьцуулж турших гэж байгаа тоосонцор хэмжигчүүдээс хамаагүй хямд тоосонцор хэмжигч юм. Тийм болохоор жоохон бодит хүлээлттэй байсан нь дээр.

Бодит хүлээлттэй байна гэж юуг хэлж байна? Маш нарийн зөв хэмжинэ гэж найдахгүй, Харин автоматаар өөрөө асаж унтардагаар бүтээгдсэнийхээ дагуу зөв ажиллаасай гэж.

Туршилтын үр дүн

Хэдийгээр өндөр хүлээлтгүй байсан ч гэсэн Xiaomi маш хол зөрсөн буюу алдаатай хэмжсэн юм. Агаарын чанар муу байхад Xiaomi 218 микрограммаар зөрж байв. Хэр их зөрүүтэй байгааг мэдэхийн тулд ДЭМБ-аас тогтоосон өдрийн дундаж хэмжээ бол 25 микрограм гэдгийг мэдэж байх ёстой юм. Xiaomi-гийн зөрүү ДЭМБ-ийн зөвлөмж хэмжээнээс 8 дахин их байгаа юм.

Дараах зурагт харуулав.

Xiaomi 50 өнгөрөөд зогсчихсон юм шиг харагдаж байна. Доторх агаар “бага зэргийн бохирдолтой буюу хэт мэдрэг хүмүүст нөлөөлнө” гэж мэдээлж байгаа ч яг бодитоор бол “Их бохирдолтой буюу эрүүл мэндэд маш муу” үзүүлэлт юм.

За яахав Xiaomi маш дутуу хэмждэг аж. Гэтэл энэ ганц асуудал нь биш болж таарав. Зргийг томруулаад сайн харах юм бол Xiaomi бас илүү хэмждэг байна.

Яахав 9мкг гэдэг бол тийм ч том асуудал (хол зөрүү) биш гэж бодъё. Гэхдээ нөгөө талаар, бодит тоог 10-аар өсгөсөн гэсэн үг юм.

Xiaomi1 ч гэсэн буруу хэмжиж байв

Миний авсан Mi2 эвдэрхий учраас буруу хэмжсэн байж болох юм. Захиалга хүргэж ирсэн хүн газар унагаагаад тоосонцор хэмжигч нь доргиод эвдэрчихсэн ч юм билүү.

Энийг мэдэхийн тулд арай хуучин Mi1-ийг Dylos Pro (тоосонцор хэмжигч төхөөрөмжүүд хэр үнэн зөв хэмждэгийг харуулсан туршилтаар сайн үнэлгээ авсан)-той харьцуулсан туршилт хийв. Үр дүн нь Mi2-той адилхан үзүүлэлттэй байв.

Бид мөн Mi2 Pro-г туршиж үзсэн ба адилхан байсан юм. Тэгэхээр ганц нэг удаа алдаатай хэмжсэн биш дандаа алдаатай хэмждэг болж таарч байна.

Тэгвэл дээр гарсан тоон үзүүлэлт зөв гэдгийг юугаар батлах вэ?

Байзаарай. Тэгвэл Laser egg, Node хоёр буруу хэмжиж байж болно шүү дээ. Энэ 2 тоосонцор хэмжигч зөв, Xiaomi буруу гэдгийг яаж мэдэх вэ?

Смарт Айр Laser egg, AirVisual хоёрыг албаны (ЗГ-ын албан ёсны) станцын PM2.5-ын үзүүлэлтэй харьцуулсан 6 өдрийн туршилт хийсэн юм. Node Laser egg хоёр албаны станцын PM2.5-ийн үзүүлэлттэй тохирч байсан юм. Нэлээн ойролцоо буюу r= .98, Node 4.8 микрограм, Laser egg 6.5 микрограм зөрүүтэй хэмжсэн байна. Тийм болохоор би энэ хоёр хэмжигчийн гаргасан үзүүлэлтийг үнэн тоо буюу бодит концентрацад нэлээн дөхөж очсон гэдэгт итгэлтэй байгаа юм.

Эцэст нь

Xiaomi-гийн тоосонцор хэмжигч шал буруу заадаг. Тийм болохоор агаар цэвэршүүлэгчээ хянах ёсгүй юм. Асуудал нь Xiaomi хэрэглэчдэдээ сонголт өгдөггүй (гэдгийг одоо тайлбарлая).

Бидний туршилтаар Xiaomi агаар цэвэршүүлэгч агаарыг бохирдлын аюултай түвшинд цэвэршүүлэхгүй орхидог гэдгийг тайлбарлах нь

Смарт Айр Xiaomi агаар цэвэршүүлэгчийг 12 өдрийн туршид жинхэнэ гэрт буюу бодит орчинд туршиж үзэхэд үр дүн нь биднийг цочирдуулсан юм. Үнэнийг хэлэхэд би ийм муу үр дүн гарна гэж төсөөлөөгүй юм. Ер нь бол агаар цэвэршүүлэгч чинь сэнс, шүүлтүүр хоёр л гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл Xiaomi бүх хугацааны 86%-д нь агаарыг цэвэршүүлэхгүй үлдээсэн байна.

Xiaomi бохирдлын түвшинг дутуу хэмждэг нь агаарыг бохирдолтой хэвээр нь үлдээгээд байдгийн шалгаан болж байгаа юм. Philips-ийн цэвэршүүлэгчийг автомат дээр нь тавиад туршихад ч төстэй үр дүн гарсан юм. Энэ нь одоогоор агаар цэвэршүүлэгчийн автомат ажиллагааны технологи хараахан сайжраагүй байгаа гэсэн ойлголтыг надад төрүүлээд байгаа юм. Иймд миний хувьд агаар цэвэршүүлэгчээ автомат дээр нь тавихгүй гэсэн үг юм.

Энэ асуудал яагаад зөвхөн хэр үнэн зөв хэмжиж байгаа эсэхээс илүү томроод явчихав?

Mi2 цэвэршүүлэгч их дээр нь тавьчихвал дажгүй сайн ажиллачихдаг. Манай нээлттэй эх сурвалжийн туршилтаас Mi2 их дээр байхдаа сайн үр дүнтэй байдаг (дээрх зургаас эхний 3 цагийн үр дүнг харна уу). гэхдээ асуудал нь Mi2 автомат дээр нь тохируулах шаардлагатай байдаг. Учир нь яаж ч оролдсон 3 цагийн дараа автомат дээр нь тавигдчихдаг. Сонин байга биз? Бид баттай болгохын тулд хэрэглэгчийн үйлчилгээний төвөөс нь 3 удаа лавласан юм.

Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл та шөнө 3 цаг тутамд босож их дээр нь тавихгүй л бол автомат дээр нь тавигдаад тоосонцор хэмжигч нь агаар цэвэршүүлэгчээ хянана гэсэн үг юм. Xiaomi энэ энгийн дизайны алдаагаа засах байх гэж найдаж байна. Гэхдээ үүнийгээ засах хүртэл би л лав Xiaomi-г хэрэглэхгүй.

Дараа өгүүлэх нэмэлт үзүүлэлт, хэмжилтүүдийг уншаарай. Бид мөн тоосонцор хэмжигч агаар цэвэршүүлэгч дотроо байрласан байдаг болохоор дээж авсан агаар цэвэршүүлэгчийн гаднах агаараас өөр байх боломжтой гэдгийг ч бас туршиж үзсэн билээ.

Нэмэлт хэмжилтүүд

Бид Mi2-ыг Смарт Айр-ийн оффист, Mi1-ийг гэртээ туршиж үзсэн болохоор өрөөний зохион байгуулалт бага зэрэг өөр байсан. Оффист тоосонцрын хэмжээг ихэсгэхийн тулд тамхи шатаасан бол гэрт цаас шатаасан.

Оффисын өрөө 12м2 байсан, гэр арай том 15м2-д дөхөж очихоор.

Xiaomi-гийн тоосонцор хэмжигч нь дотроо байдаг болохоор зөв хэмжиж чаддаггүй юм бол уу?

Тоосонцор хэмжигч нь дотроо байдаг болохоор гадна байгаа агаараас дээж авч чаддаггүй юм болуу гэж бодож үзэв. Үүнийг шалгах нэг арга нь тоосонцор хэмжигчийг машинаас гаргаж авах. Нэг их хэцүү биш. Гэтэл гаргаж ирж хэмжсэн ч бохирдлын хэмжээ их байхад дутуу хэмжиж, бохирдлын хэмжээ бага байхад илүү хэмжиж байв. Тиймээс асуудал ерөөсөө хаана байрлаж байгаад биш болж таарав.

Xiaomi-гийн тоонууд яг юуг зааж байна?

Xiaomi-гийн нэг хэцүү юм нь агаарын чанарын үзүүлэлтийг хаяглах буюу ямар хэмжилт гэдгийг харуулдаггүй. Бохирдлын тоо микрограм юмуу, Хятдынх агаарын чанарын индекс юмуу Америкийнх чанарын индекс юмуу эсвэл бүр өөр юмуу? Яагаад үзүүлэлтийг хаяглахгүй байгаа нь ойлгомжгүй.

Энэ зүгээр нэг хэнхэгтсэндээ энэ бүхнийг гаргаж ирж тавиад байгаа юм биш. Учир нь микрограм агаарын чанарын индекс хоёр нэг шугамд давхцдаггүй болохоор энэ нь үзүүлэлт яаж грч байгаа үр дүнд нөлөөлөх юм.

Хэрвээ Xiaomi-гийнхныг нэлээн сайн ухаж төнхөж юм бол тэд тоонууд микрограмыг зааж байгаа юм гэж хэлнэ. Тиймээс би микрограмыг микрограмтай харьцуулсан дүн шинжилгээ хийсэн.

Xiaomi 10 микрограммаас доош хэмждэг үү?

Xiaomi-гийн бүртгэгдсэн хамгийн бага тоо 9 микрограм байхад Node 0.2, Egg болохоор 1 микрограм байсан. Xiaomi 9-өөс доош тоо (үзүүлэлт) гаргадаг юм бол уу? Тэрнээс доош хэмждэггүй юм болуу?

Нарийн учрыг нь олохын тулд би DIY1.1 асаагаад Xiaomi-гийн тоосонцор хэмжигчрүү чиглүүлж байрлуулав. Dylos дээр энэ туршилтыг хийхэд тоо тэг болтол буурсан юм. Гэтэл Xiaomi дээр тоо 10 хэвээрээ байсан юм. Миний бодлоор Xiaomi хоосон тоосонцор хэмжээд эсвэл 9-өөс доош явахгүйгээр зохион бүтээгдсэн.

Туршилтын үзүүлэлт

Би туршилтын үзүүлэлтийн эх хувийг excel дээр хийснийг эндээс татаж авч болно.

 

Node-ийн тоон үзүүлэлтүүд

Node-ийн тоонууд яагаад доогуур байна вэ?

 

Нийтлэлийн гол графикт Node-ийн үзүүлэлт хоёр Laser Egg-ийн үзүүлэлтээс бага байгааг харж болно. Миний туршилтанд хэрэглэсэн Node болохоор 1 жил хэрэглэсэн (хэдийгээр laser egg ч гэсэн тийм ч шинэ байгаагүй ч) байсан. Хуучин тоосонцор хэмжигчийн нэг асуудал нь дотор нь бохирдол хуримтлагдсанаас болоод агаар урсгал хязгаарлагддаг. AQIcn.org-т ажилладаг залуу хуучин Dylos-ыг шалгаж үзээд бохирдол их үед дутуу хэмждэгийг олж тогтоосон байна. Тэгээд тэр шахагдсан агаар доторх тоосыг цэвэрлэсний дараа үзүүлэлтүүлтийн тоо өндөр гарсан байна.

Бидний туршилтын явцад Node-д бас ийм юм тохиолдсон байх магадлалтай. Ер нь тоосонцор хэмжигчид бидний тамхитай туршилт шиг их концентрацтай бохирдлыг хэмжихэд ийм асуудал гардаг юм шиг байна.

Агаарын чанарыг хэмжигч төхөөрөмж хэр үнэн зөв хэмждэг вэ?

Би анх 2013 онд “Смарт Айр”-ийг эхлүүлж байхдаа агаарын чанарын хэмжигч (тоосонцор) төхөөрөмж авахыг хүссэн юм. Надад ерөнхийдөө хоёр сонголт байсан юм. Нэг нь 260$-оор Dylos-ийн авах эсвэл галзуу үнэтэй хэмжигчид хэдэн мянган долларыг зарцуулах. Тэрнээс хойш зөндөө олон янзын хэмжигч төхөөрөмжүүд гарсан ба бүр 99 юаны үнэтэй буюу 370,000 төгрөг орчим үнэтэй ч байгаа юм. Гэхдээ үнэн зөв хэмждэг бол уу?

Агаарын бохирдол хэмжигчийг туршиж үзсэн нь

Үнэн зөв эсэхийг шалгахын тулд Смарт Айр хамгийн түгээмэл зарагддаг Dylos DC 1700, the Kaiterra Lazer Egg, Node хэмээх 3 өөр хэмжигч төхөөрөмжийг туршиж үзсэн юм.

Dylos

Dylos DC1100 particle counter

Dylos DC 1100

Dylos бол бидний Смарт Айрт дээр 2013 оноос хойш хэрэглэж байгаа найдвартай тоосонцор хэмжигч төхөөрөмж юм. Бид үүнийг агаар цэвэршүүлэгчдийг харицуулсан туршилт болон Хятад, Энэтхэгт агаарын чанар шалгахад ашигласан.

Laser Egg

Origins Laser Egg air quality monitor

Origins laser Egg

Kaiterra-гийн Laser Egg болохоороо илүү түгээмэл хэрэглэгддэг текнологийнхоо хувьд хүчирхэг төхөөрөмж юм.

Air Visual Pro

Air Visual Node air quality monitor

AirVisual Pro

Air Visual Pro (анхандаа Air Visual Node гэж байсан) бол илүү чамин загвар гэхүү дээ. Том дэлгэцтэй, агаарын бохирдлын мэдээ болон CO2 хэмжигчтэй.

Засгийн газрын станцтай харьцуулсан харьцуулалт

Бид Смарт Айр-ийн оффисын гадаа, буюу засгийн газраас суурилуулсан агаарын чанарын станцаас 1.3км-т хэмжигч төхөөрөмж байрлуулсан.

Map of Smart Air Office and Agricultural Exhibition Centre

Бид хэмжигч төхөөрөмжүүдийг 6 өдөр ажиллуулсан юм. Laser Egg, AirVisual Pro хоёр PM2.5 микрограммаар, Dylos-аар PM0.5 микрограммаар (Dylos зөвхөн 0.5 микрограммыг хэмждэг) хэмжсэн. 0.5мкг-ийг 2.5мкг-д шилжүүлээд (0.5 микрон – 2.5 микрон)/100 гэж гаргав.

Дараах зурагт Бээжинд манай оффисын гадаах хийсэн туршилтын эхний хэсэг (72 цаг)-ийн үр дүнг харуулав.

test data for air quality pollution monitors in Beijing

Агаарын бохирдлын концентрац(бохирдол) бага үеийн туршилт

Дараагийнх нь бид 48 цагийн туршид PM2.5-ийн нягтаршил (концентрац) багатай өдрүүдэд хийсэн туршилт юм. Энэ илүү хэрэгтэй (амьдралд ойрхон) туршилт байсан юм. Учир нь орон гэр ч ч юмуу ихэнх хүмүүсийн агаарын бохирдол хэмждэг газрууд ер нь бага конценрацитай байдаг. Энэ манай Бээжин болон Шанхайн агаарын чанарыг шалгасан туршилт байгаа юм. Энд гарсан үзүүлэлтээр бид бага хэмжээний бохирдлыг төхөөрөмжүүд хэр сайн хэмждэгийг мэдэх ёстой юм.

Low concentration tests for air quality monitors

Бага бохирдолтой өдрүүдийн туршилтын үр дүн

Хоёр графикийг нарийвчлан сайн харах юм бол гурван төхөөрөмж гурвуулаа нэлээн сайн хэмждэг бөгөөд засгийн газрын станцын үзүүлэттэй адилхан хэмжиж чадаж байна. Хоёр туршилтын үр дүнг нийлүүлэхэд AirVisual Pro, Laser Egg хоёр албан (засгийн газар)-ы индекстэй r=0.98 кофицентийн хамааралтай байгаа юм.

picture2

picture1

Ер нь бол r 0.98 гэдэг бол бараг л адилхан гэсэн үг юм. Dylos хамгийн хол буюу 0.90 гэхэд л хангалттай дөхсөн үзүүлэлт гэсэн үг (бидний өмнөх туршилттай төстэй).

picture3

Эдгээр хэмжигч төхөөрөмжүүдийн үзүүлэлтүүд засгийн газрын станцын үзүүлэлтэй бараг тохирч байна гэдэг нь энэ төхөөрөмжүүд сайн заадаг гэсэн үг юм.

Дундаж хэлбэлзэл

Нарийвчлалыг хэмжих өөр нэг арга бол дундаж нь засгийн газрын газрын станцын үзүүлэлтээс хэр хол зөрж байгааг харах юм. AirVisual станцын үзүүлэлтээс 4.8мкг/m3-аар зөрсөн ба хамгийн дөхөж очсон нь байна. Laser Egg дараагийнх нь буюу 6.5мкг/m3-аар, Dylos 9.1мкг/m3-аар зөрсөн байна.

Дараагийн хэсэгт бид хэлбэлзлийг тоосонцрын конценрац бага байх үед хэмжсэн үзүүлэлтийг харьцуулав. Laser Egg бага концентрацтай үед хамгийн их хэлбэлзэлтэй нь байв. Гэхдээ эдгээр хэлбэлзлүүд тийм ч их биш юм.

Low concentration PM2.5 deviation from Agricultural Center

Утааг хэмжсэн нь

Маш өндөр концентрацтай тоосонцрыг нарийн хэмжихийн тулд бид 15m3 хэмжээтэй өрөөнд хаалгыг хааж байгаад тамхи асааж туршив. Бидний зорилго бол хэмжигч төхөөрөмжүүд хортой агаарыг оруулаад бүх төрлийн бохирдлын концентрацын түвшинг хэр сайн хэмжиж байгааг мэдэхийг хүссэн юм. Тамхи болон хамтрагч ТББ-ынханы тусламжтайгаар утааны концентрацыг 1000мкг/м3 хүргэж чадсан юм.

Өтгөн утааны дээрх туршилтын бэлэн байдал

Энэ туршилтанд бид нар баталгаатай болгох гэж дахиад нэг өөр машин (Sibata LD-6S) байрлуулсан. Энэ төхөөрөмж нь үйлдвэрийн орчинд PM2.5 тоосонцор хэмжигч бөгөөд ±10%-ийн нарийвчлалтай гаргадаг. Бид суурь хэмжигчээ болгон ашигласан юм.

Airpocalypse test results

Өтгөн утааны тестийн үр дүн

Туршилтын үр дүнгээс харахад Lager Egg, Dylos хоёр өндөр концентрац буюу их бохирдлыг хэмжихдээ сайн биш байна. Харин AirVisual, LD-6S хоёр болохоор бараг адилхан хэмжсэн байна. Хоёулаа 1000мкг/м3-аас их конценрацийг хэмжиж чадсан байна. Ийм өндөр концентрацыг хэмжих шаардлаг нэг их гарахгүй ч гэсэн AirVisual үнэхээр сайн хэмждэг гэдэг нь харагдлаа.

Эндээс юу ойлгож үлдэв?

Ерөнхийд нь дүгнэхэд гурван төхөөрөмж гурвуулаа засгийн газрын станцтай ойролцоо хэмжиж чадаж байсан. Энэ нь дотор орчны агаарын чанарын индексийг хэмжихэд аль аль нь тохиромжтой юм. Энэ гурваас AirVisual хамгийн сайн хэмжсэн нь байлаа. Засгийн газрын станцынхаас хамгийн бага хэлбэлзэлтэй, өндөр концентрацтай утааг хамгийн нарийвчлалтай (үнэн зөв) гаргаж чадлаа.

Хэрэглэхэд амар нь

Нэгэнт гурван хэмжигч гурвуулаа боломжийн хэмжчихэж байгаа болохоор ганц энэ асуултан дээр л бууж байна: Аль хэрэглэхэд амар вэ? Ямар онцлог давуу талтай вэ?

Dylos

Dylos энэ харьцуулалтанд хамгийн амархан унахаар нь. Утсанд холбогдоггүй, үзүүлэлтийг татаж авахад төвөгтэй, дээр үеийн техник хэрэглэж байгаа юм шиг мэдрэмж төрнө. Шинэ нь худалдаанд байгаа хямд хэмжигч төхөөрөмж хэдий ч төлж байгаа үнэ авч байгаа сэтгэл ханамжаас хэт өндөр.

Laser Egg

Laser Egg бол агаарын бохирдлын хэмжигч төхөөрөмжийг хэрэглэхийн эхлэл гэж хэлж болно. Боломжийн нарийвчлалтай хэмждэг олон нэмэлт үйлдэлгүй энгийн төхөөрөмж. Хайрцаг дээрээ юу гэж бичсэнээрээ л ажилладаг өөрөөр хэлбэл найдвартай төхөөрөмж. Боломжийн хямд үнэтэй, гэр болон оффисын агаарын чанарыг хэмжиж агаар цэвэршүүлэгч тань хэр сайн цэвэршүүлж байгааг хянахад сайн тохирох төхөөрөмж юм.

AirVisual Pro (Node)

Бид нарын харснаар AirVisual хамгийн олон үйлдэлтэй. Жишээ нь: СО2, градус, чийгшил хэмжигчтэй болохоор дан ганц тоосонцор хэмжигч гэхээсээ илүү орчн(гдотор, гадна)-ыг хэмжигч болж байгаа юм. Хэрвээ танай өрөө тасалгаа шинэ тавилга тавьсан эсвэл засвар хийх үед гардаг хийн бохирдол (түргэн ууршдаг органик нэгдэл) байгаа бол СО2 өндөр үзүүлэлтэй гарна гэсэн үг бөгөөд эдгээр нь дотор орчноос үүсдэг бохирдлын үр дагавар гэдгийг мөн харуулж байгаа юм. Гэхдээ AirVisual тийм ч хямд биш юм.

Дүгнэлт: Аль агаарын чанарыг хэмжигч хамгийн сайн нь вэ?

Туршилтаа хүмүүст хүргэсний дараа бид Хятад, Энэтхэг, Монгол дахь дэлгүүрээрээ дамжуулан Laser Egg, AirVisual Pro –г нийлүүлэх болно. Эд хоёулаа гэр,s оффист эсвэл судалгааны зорилгоор хэрэглэх найдвартай төхөөрөмж хайж буй хэн бүхэнд тохирох маш сайн снголт болох юм. Туршаад үзээрэй.

Дараагийн хэдэн сарын туршид бид илүү олон төрлийн агаарын чанарыг хэмжигч төхөөрөмжүүдийг ажиллуулан илүү өргөн хэмжээний туршилт хийх байх. Энэ бол зөвхөн эхлэл нь юм. Бид шалгаж туршаад баталгаажуулсны дараа өөр хэмжигч төхөөрөмжүүдийг дэлгүүртээ нийлүүлэх болно оо.

 

Маскыг нэг л өдөр зүүх ёстой гэж үнэн үү?

Бид агаарын бохирдоос маск үнэхээр хамгаалдаг эсэх талаар туршилт бүхий өгүүлэл нийтэлсэн билээ. Тэдгээр туршилтуудыг уншаад мөн өөрөө ч үр дүнг нь мэдсэн болохоор маск үнэхээр хамгаалдгийг ШУ-ы үндэслэлтэй нь мэдээд байгаа юм.

Гэтэл цаана бас дахиад хэд хэдэн нууцлаг асуултанд хариулт олох хэрэгтэй байгаа юм. Гэхдээ хамгийн чухал асуулт маскыг хэр удаан зүүх ёстой вэ гэдэг асуулт байж болох.

Ганцхан өдөр гэж үү?

Би маск ганцхан өдөр л зүүх ёстой гэж үздэг хүмүүстэй байнга шахуу тааралддаг. Жишээ нь энэ хүн Zhihu (асуулт хариултын) сайтад бичсэн байсан ба 115 хүн түүнийг дэмжсэн

 

Тэр хүн мөн надруу бичсэн юм.

Сайн уу, Том,

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Гэхдээ би маскыг дээд тал нь нэг, хоёр өдөр л болдог гэж сонссон болохоор шал дэмий санагдаад байна.

Тэгвэл 3М-ийнхан юу гэж үзэж байна?

Өнгөрсөн жил надад 3М-ийн лабораторид очиж үзэх боломж тохиосон юм.

masks

Би тэднээс маск хэр уддагийг асуусан юм. Тэд надад хариулаагүй. Яагаад гэж үү? Миний бодлоор тэд яг нарийн тодорхой тоо хэлэхийг хүсээгүй шалтгаан нь ихэнх хэрэглэгчид нь хэт их бохирдолтой хортой үйлдвэрлэлийн орчинд ажилладаг болохоор төдөн өдөр гэж хугацаа зааж өгөх нь өөр өөр орчин нөхцөлд ажилладаг хүмүүст буруу ойлголт өгч болох талтай. Харин бидэн шиг үйлдэрлэлийн биш орчинд нэг хэвийн хэмжээний бохирдолд байдаг хүмүүст ерөнхий баримжаа авчих боломжтой юм.

Туршилт

Азаар би маск тааруулах туршилтанд очихдоо 11 өдрийн турш 3M9332 гэдэг маскыг нэлээдийг хэрэглээд байсан юм. “Хэрэглээд” гэдэг нь эрчимтэйгээр зүүсэн гэсэн үг юм. Тэр үед зун байсан болохоор би дугуйгаа унаад хөлрөөд л явдаг байсан юм. Миний тооцоолсноор 11 өдрийн туршид өдөр бүр 4 цаг тутамд маскаа сольж байсан юм. Илүү урт хугацаанд илүү олон маскан дээр туршилт хийсэн бол илүү сайн байх үр дүн гарах байсан байх.

Гэхдээ энэ туршилт маск нэг удаагийн юмуу нэг өдрийн хэрэглээ юу гэдгийг батлахад хангалттай гэж үзэж байна.

Туршилтын үр дүн юу гэж гарсан бэ? Дараах зурганд цоо шинэ 3М9332 маск (зүүн талд) болон миний 11 өдөр хэрэглэсэн маскнуудын үзүүлэлт (баруун талд) байгаа юм.

11 өдрийн дараа 98% гэдэг бол нэлээн сайн үзүүлэлт бөгөөд маск ганц хоёрхон өдөр болдог гэсэн ойлголттой зөлчилдөж байгаа юм.

Тэгэхээр маскыг хэр удаан зүүх ёстой юм бол?

Үнэнийг хэлэхэд бидэнд илүү туршилт, тоо баримт хэрэгтэй. Энэ хязгаарлагдмал туршилтын үзүүлэлтээр маск хамгийн багадаа хоёр долоо хоног болдог. Би хувьдаа 2-4 долоо хоног зүүдэг. Оосор нь тасраад эсвэл муухай үнэртэй болоод ирэх үед нь яалт ч гүй солих хэрэгтэй болдог.

Эцэст нь миний та бүхнээс хүсэх зүйл бол цэвэр агаараар амьсгалаад л ssбайгаарай, дотор орчинд ч гадна орчиндч.