แผ่นกรองอากาศ HEPA มีอายุการใช้งานเท่าไหร่

หลังจากเปิดตัว Sqair เครื่องฟอกอากาศที่ราคาสมเหตุสมผลที่สุดในตลาด เราเริ่มทดสอบอายุการใช้งานของแผ่นฟอกอากาศประเภท HEPA ซึ่งตัวเลขอายุการใช้งานที่บริษัทกำหนดเป็นที่น่าสงสัย เพราะ (1) บริษัทไม่ระบุที่มาของอายุการใช้งานที่พิสูจน์ได้ (2) มีการกำหนดอายุการใช้งานที่เท่ากันในประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศอินเดีย ซึ่งแน่นอนว่าแผ่นกรองอากาศ HEPA จะมีอายุการใช้งานสั้นกว่าเมื่อใช้กับมลพิษอากาศของเมืองเดลี ประเทศอินเดีย

เพื่อใช้ Sqair ในการหาคำตอบ เราได้ทำการทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการและในสภาวะอากาศจริง


วิธีที่ 1: ทดลองในห้องปฎิบัติการ

นำเครื่องฟอกอากาศ Sqair เข้าสู่ห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อใช้วิธีการทดสอบจากมาตรฐานของรัฐบาลจีน

ทดสอบอย่างเป็นทางการ ดังนี้:

  1. เจ้าหน้าที่ทดลองจุดบุหรี่ในห้องปิดขนาด 30 ตรม. และทดสอบปริมาณฝุ่นละอองที่เครื่องฟอกอากาศสามารถกำจัดได้ใน 30 นาที เพื่อวัดค่าอากาศบริสุทธิ์ (CADR)
  1. นำเครื่องฟอกอากาศใส่กล่องขนาด 3 ตร.ม. จุดบุหรี่ 20 มวน และให้เครื่องฟอกอากาศดูดอนุภาคทั้งหมด
  1. ทดสอบประสิทธิภาพอีกครั้ง
  1. จุดบุหรี่อีก 10 มวน แล้วปล่อยให้เครื่องฟอกอากาศทำงาน
  1. ทดสอบอีกครั้ง
  1. ทำซ้ำหลังจากจุดบุหรี่มวนที่ 40, 50 และ 60
  1. เมื่อประสิทธิภาพลดลงถึง 50% ของผลลัพธ์เดิม การทดสอบเป็นอันเสร็จสิ้น
  1. เนื่องจากห้องปฏิบัติการทราบจำนวนอนุภาคในบุหรี่ จึงสามารถประมาณการได้ว่า แผ่นกรองอากาศ HEPA สามารถดักจับอนุภาคได้เท่าไหร่เมื่อประสิทธิภาพลดลงถึง 50%
  1. ประมาณจำนวนอนุภาคที่เครื่องฟอกอากาศสามารถดักจับได้ในสภาวะเฉลี่ยของประเทศจีน และอิงข้อมูลดังกล่าวในการประมาณอายุการใช้งาน

เมื่อทราบปริมาณอนุภาคที่ HEPA สามารถดักจับได้ ก็จะสามารถปรับเข้ากับสูตรเพื่อแปลงเป็นชั่วโมงการใช้งาน และแน่นอนว่ามีข้อสันนิฐานเกิดขึ้นมากมาย เช่น การใช้งานในบ้านที่ทรุดโทรมจะเป็นอย่างไร มลพิษอากาศภายนอกแย่แค่ไหน ระดับมลพิษในที่ร่มระดับใดถือเป็นที่ยอมรับได้ ซึ่งสิ่งที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือ การสร้างแพลตฟอร์มคำนวณออนไลน์และให้ผู้ใช้คำนวณตัวเลขเหล่านั้นเอง และ Smart Air วางแผนจะทำต่อไป

แต่การใช้ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการและมาตรฐานแห่งชาติในการคำนวณ ทำให้เลขอายุการใช้งานของ Sqair อยู่ที่ 1,531 ชั่วโมง ซึ่งสามารถใช้งานได้มากกว่า 6 เดือน หากใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน

(Sqair กรองอนุภาคได้ 4,468 มก. ต่อ 1 ลบ.ม.)

ปัญหาของการทดลองในห้องปฏิบัติการ

การทดสอบในห้องปฏิบัติการอยู่ในสภาพที่มีการควบคุมและทำซ้ำได้ Smart Air จึงพิสูจน์ด้วยการทดสอบในมลพิษอากาศจริง เนื่องจากอากาศในห้องปฏิบัติการไม่ได้เป็นจริงเสมอไปในโลกที่เราต้องเผชิญ


ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะไม่สูบบุหรี่ใกล้กับเครื่องฟอกอากาศ และฝุ่นละอองที่บุหรี่พ่นออกมามีแนวโน้มที่จะมีองค์ประกอบและการกระจายขนาดไม่เหมือนกับมลพิษอากาศภายนอกอาคาร


วิธีที่ 2: ทดลองในมลพิษอากาศ

จากปัญหาข้างต้น เราจึงเริ่มทำการทดสอบท่ามกลางมลพิษอากาศในเมืองปักกิ่ง

ขั้นตอนแรก เราทดสอบประสิทธิภาพ (ค่าอากาศบริสุทธิ์ หรือ CADR) ในห้องปิด โดยจุดบุหรี่และใช้พัดลมเพื่อเป่าให้อนุภาคกระจายไปทั่วห้อง ซึ่งคล้ายเคียงกับการทดลองในห้องปฏิบัติการ


อย่างไรก็ดี เราเปลี่ยนจากการทดลองด้วยควันบุหรี่เป็นมลพิษอากาศของเมืองปักกิ่ง โดยตั้งเครื่องฟอกอากาศ Sqair ไว้ที่ระเบียงพร้อมเปิดหน้าต่างทิ้งไว้


โดยที่เราทดสอบค่าอากาศบริสุทธิ์ของ Sqair ในทุก 3-4 วัน จากนั้นนำเครื่องฟอกอากาศกลับไปที่ระเบียงอีกครั้ง เพื่อดักจับอนุภาคของมลพิษในเมืองปักกิ่งเป็นเวลา 1,400 ชั่วโมง


ผลลัพธ์: อายุการใช้งานของ HEPA 

ก่อนจะครบ 1,400 ชั่วโมงของการใช้งาน ประสิทธิภาพได้ลดลงไปกว่า 50%

ณ ชั่วโมงที่ 1,400 เครื่องฟอกอากาศมีอายุการใช้งานถึง 175 วัน ต่อการใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือเป็นเวลากว่า 5.83 เดือน ซึ่งมีความใกล้เคียงกับการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่มีผลลัพธ์อยู่ที่ 6 เดือน การที่เราทดสอบโดยการเปิดหน้าต่างทิ้งไว้และให้ Sqair ได้เผชิญกับสภาพอากาศจริงนั้นทำให้การประมาณการสั้นลงเพียงเล็กน้อย

สรุป: แผ่นกรองอากาศ HEPA มีอายุการใช้งานเท่าไหร่

ท่ามกลางอากาศของเมืองปักกิ่ง Sqair สามารถใช้งานได้นานถึงวันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลากว่า 6 เดือน และถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ทำการทดลองในประเทศไทย แต่จากการเปรียบเทียบคุณภาพอากาศ ในประเทศไทย แผ่นกรองอากาศ HEPA สามารถใช้งานได้นานกว่าอย่างแน่นอน ซึ่งเราคาดการว่าอายุการใช้งานในประเทศไทยอยู่ที่ระยะเวลา 8-12 เดือน ต่อการใช้งานวันละ 8 ชั่วโมง


ปรับอายุของ HEPA ให้เข้ากับการใช้งานของคุณ

หากคุณใช้เครื่องฟอกอากาศเป็นเวลานานขึ้นหรือสั้นลงต่อวัน คุณสามารถคำนวณอายุการใช้งานของ HEPA ด้วยการหารจำนวนชั่วโมงกับจำนวนการใช้งานต่อวัน และถ้าคุณใช้งานในห้องที่มีขนาดเล็กว่า 40 ตร.ม. หรือในระดับความเร็วที่ต่ำกว่า แน่นอนว่าอายุการใช้งานจะนานขึ้นไปอีก

[:th]

Learn more about our products here

[:]
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Smart Air is a social enterprise that creates simple, no-nonsense air purifiers and provides free education to protect people’s health from the effects of air pollution. We are proud to be the only certified B-Corp dedicated to fighting air pollution.