อากาศในฤดูร้อนดีกว่าฤดูหนาวหรือไม่

ช่วงหน้าร้อนท้องฟ้ามักปลอดโปร่งและอากาศบริสุทธิ์กว่าแน่นอนใช่ไหมล่ะ เหมือนว่าอากาศในช่วงฤดูร้อนจะขับไล่เมฆที่เป็นมลพิษในอากาศที่อาจทำให้ยากต่อการหายใจต่อผู้คนในเมืองใหญ่หลายๆเมืองใหญ่ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในความเป็นจริงอากาศในฤดูร้อนจะสะอาดกว่าอากาศในฤดูอื่นๆ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าผ่านระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ในช่วงฤดูหนาว อากาศเย็นจะรวมมลพิษไว้ใกล้พื้นดิน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่า “การผกผัน” ความร้อนในฤดูร้อนป้องกันการผกผันนี้ ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ แต่สภาพอากาศโดยเฉลี่ยอย่างในอินเดียยังไม่ค่อยเหมาะสมนัก นี่คือแผนที่ระดับมลพิษทั่วประเทศอินเดียในปัจจุบัน: ที่มา: https://aqicn.org/map/india/ ในวันทั่วไปเช่นวันที่กำลังเขียนบทความนี้ ค่า AQI ในเมืองเจนไน ไฮเดอราบัด โกลกาตา มุมไบ และนิวเดลี อยู่ในระดับที่ ‘ไม่ปลอดภัย’ และ ‘ไม่ปลอดภัยมาก’ พวกเรา Smart Air มักสงสัยว่ามลพิษในฤดูร้อนดีกว่าฤดูหนาวจริงไหม เราได้วิเคราะห์ข้อมูลของสถานทูตสหรัฐฯ ในนิวเดลี และข้อมูลสถานกงสุลสหรัฐฯ ในมุมไบ เจนไน ไฮเดอราบัด และกัลกัตตา สรุปแล้วอากาศในฤดูร้อนดีกว่าอากาศในฤดูหนาวจริงหรือ เรานำข้อมูลจากสองปีที่ผ่านมา (มิถุนายน 2014 – มิถุนายน 2016) แบ่งออกเป็น 4 ฤดูกาล ได้แก่ …

Read more

สภาพอากาศของกรุงเทพทำให้มลพิษอากาศในเมืองแย่ลงหรือไม่

การวิเคราะห์ของ Smart Air เกี่ยวกับปริมาณ PM2.5 ของกรุงเทพ (คลิกเพื่อดูคำอธิบายของ PM2.5) พบว่าแหล่งที่มาของมลพิษอากาศในกรุงเทพ ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับฤดูกาลและช่วงเวลาในแต่ละวัน ค่าเฉลี่ย PM2.5 ของกรุงเทพ ประการแรก ในปี 2561 กรุงเทพมีค่า PM2.5 เฉลี่ย 27 ไมโครกรัม ซึ่งเกินขีดจำกัดประจำปีขององค์การอนามัยโลก (WHO) ถึงสามเท่า มลพิษอากาศในกรุงเทพ: ข่าวร้าย แต่ขณะเดียวกัน 27 ไมโครกรัมเป็นเพียงค่าเฉลี่ย เพราะปริมาณมลพิษในช่วงฤดูหนาวร้ายแรงกว่ามาก เช่น เดือนมกราคม ปี 2561 กรุงเทพมีค่า PM2.5 ที่มากกว่าค่าเฉลี่ยของกรุงเทพถึงสองเท่า และเกือบ 6 เท่าของขีดจำกัดประจำปีขององค์การอนามัยโลก (WHO)  สาเหตุที่มลพิษในกรุงเทพแย่ลงในช่วงฤดูหนาว 1. ในฤดูร้อน อากาศจะรวมตัวกันสูงขึ้นในชั้นบรรยากาศ มลภาวะจึงมีความเข้มข้นน้อยลง แต่ในฤดูหนาว อากาศจะอยู่ใกล้พื้นผิวโลกมากขึ้น ดังนั้นเราจึงคลุกคลีกับฝุ่นและมลภาวะมากด้วยเช่นกัน 2. …

Read more

Smart Air low cost purifiers

Smart Air is a social enterprise that creates simple, no-nonsense air purifiers and provides free education to protect people’s health from the effects of air pollution. We are proud to be the only certified B-Corp dedicated to fighting air pollution.

Certified B-Corp air purifier company