เครื่องฟอกอากาศและแผ่นกรอง HEPA กำจัดโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้หรือไม่

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าหน้ากากอนามัยสามารถป้องกันเชื้อโควิด19 และสายพันธุ์เดลต้าได้ แล้วเครื่องฟอกอากาศล่ะ มันสามารถป้องกันได้หรือไม่ เครื่องฟอกอากาศและแผ่นกรองHEPA สามารถกำจัดเชื้อโควิด19 และเชื้อไวรัสอื่นได้หรือไม่ เครื่องฟอกอากาศที่มีแผ่นกรอง HEPA กำจัดเชื้อโควิด19สายพันธุ์เดลต้าและไวรัสอื่นๆได้หรือไม่ ในการที่จะตอบคำถามนี้ เราต้องตอบให้ได้ก่อนว่าแผ่นกรองHEPA สามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กเท่าเชื้อไวรัสเช่น เชื้อโควิด19สายพันธุ์เดลต้าได้หรือไม่ เชื้อโควิด19 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.06-0.14 ไมครอน แผ่นกรอง HEPA (แรงม้าของทุกเครื่องฟอกอากาศ) ต้องสามารถกำจัดอนุภาคขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 0.3 ไมครอนได้ถึง 99.97% แต่มันบอกแค่ว่าต้องกำจัดอนุภาคขนาด 0.3ไมครอนหรือใหญ่กว่าเท่านั้น แล้วถ้าหากว่าเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่านั้นล่ะ เช่น เชื้อไวรัสโคโรน่าและเชื้อไวรัสอื่นๆ แผ่นกรองHEPA จะสามารถดักจับพวกมันได้หรือไม่ คำถามนี้นำไปสู่ความสับสนในหลายปีที่ผ่านมาและทำให้เกิดการโฆษณาแบบผิดๆมากมายที่อ้างถึงแผ่นกรองHEPA ทำให้คนส่วนมากมีความไม่เข้าใจและสับสนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแผ่นกรองHEPA ในการดักจับอนุภาคขนาดเชื้อไวรัส ทำไมแผ่นกรอง HEPA ถึงมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อโควิด19 และเชื้อไวรัสอื่นๆ ในความเป็นจริงแล้วที่แผ่นกรองHEPA มีประสิทธิภาพในการกำจัดอนุภาคขนาดเล็กอย่างเชื้อโควิด19 นั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าตกใจ นั่นเป็นเพราะว่าเรามีความรู้ที่ผิดเกี่ยวกับแผ่นกรองนั่นเอง คนส่วนใหญ่คิดว่าแผ่นกรองHEPA ทำงานเหมือนกับตาข่ายแบบรูปด้านล่างนี้ ก็คือ ถ้าหากว่าอนุภาคมีขนาดเล็กกว่ารูบนตาข่ายนั้นมันจะสามารถทะลุผ่านไปได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วอนุภาคขนาดเล็กอย่างเชื้อไวรัสโคโรน่าและอนุภาคนาโนอื่นๆจะถูกดักจับด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า การแพร่กระจาย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เบื้องหลังของการแพร่กระจายและมันทำงานในการดักจับอนุภาคนาโนอย่างไรได้ที่นี่ …

Read more

Smart Air low cost purifiers

Smart Air is a social enterprise that creates simple, no-nonsense air purifiers and provides free education to protect people’s health from the effects of air pollution. We are proud to be the only certified B-Corp dedicated to fighting air pollution.

Certified B-Corp air purifier company