แผ่นกรองอากาศ HEPA มีอายุการใช้งานเท่าไหร่

หลังจากเปิดตัว Sqair เครื่องฟอกอากาศที่ราคาสมเหตุสมผลที่สุดในตลาด เราเริ่มทดสอบอายุการใช้งานของแผ่นฟอกอากาศประเภท HEPA ซึ่งตัวเลขอายุการใช้งานที่บริษัทกำหนดเป็นที่น่าสงสัย เพราะ (1) บริษัทไม่ระบุที่มาของอายุการใช้งานที่พิสูจน์ได้ (2) มีการกำหนดอายุการใช้งานที่เท่ากันในประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศอินเดีย ซึ่งแน่นอนว่าแผ่นกรองอากาศ HEPA จะมีอายุการใช้งานสั้นกว่าเมื่อใช้กับมลพิษอากาศของเมืองเดลี ประเทศอินเดีย เพื่อใช้ Sqair ในการหาคำตอบ เราได้ทำการทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการและในสภาวะอากาศจริง วิธีที่ 1: ทดลองในห้องปฎิบัติการ นำเครื่องฟอกอากาศ Sqair เข้าสู่ห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อใช้วิธีการทดสอบจากมาตรฐานของรัฐบาลจีน ทดสอบอย่างเป็นทางการ ดังนี้: เจ้าหน้าที่ทดลองจุดบุหรี่ในห้องปิดขนาด 30 ตรม. และทดสอบปริมาณฝุ่นละอองที่เครื่องฟอกอากาศสามารถกำจัดได้ใน 30 นาที เพื่อวัดค่าอากาศบริสุทธิ์ (CADR) นำเครื่องฟอกอากาศใส่กล่องขนาด 3 ตร.ม. จุดบุหรี่ 20 มวน และให้เครื่องฟอกอากาศดูดอนุภาคทั้งหมด ทดสอบประสิทธิภาพอีกครั้ง จุดบุหรี่อีก 10 มวน แล้วปล่อยให้เครื่องฟอกอากาศทำงาน ทดสอบอีกครั้ง ทำซ้ำหลังจากจุดบุหรี่มวนที่ …

Read more

Smart Air low cost purifiers

Smart Air is a social enterprise that creates simple, no-nonsense air purifiers and provides free education to protect people’s health from the effects of air pollution. We are proud to be the only certified B-Corp dedicated to fighting air pollution.

Certified B-Corp air purifier company