Pre Order Blasts Now! Delivery End of March 🥳
Pre Order Blasts Now! Delivery End of March 🥳

มลพิษอากาศส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของทารก

มลพิษทางอากาศมีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์และสุขภาพของเด็กแรกเกิดอย่างไร มีงานวิจัยหลายงานนได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของผู้ใหญ่ แต่เราจะมาลองดูให้ลึกขึ้นกับผลกระทบที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์และสุขภาพของเด็กแรกเกิด

Air pollution affects fertility

มลพิษอากาศมีผลเสียอย่างไรต่อภาวะเจริญพันธุ์

ดร. Shruti Mahalingaiah จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตันได้ทำการทดสอบผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์ และสิ่งที่มีความเชื่อมโยงกันโดยตรงก็คือมลพิษทางอากาศและอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ำลง

งานวิจัย:

ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในสถานที่ที่ห่างจากถนนใหญ่ไป199เมตรมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากมากกว่า นักวิจัยได้ทำการศึกษาจากตัวอย่างผู้หญิง 36,000คนที่เป็นพยาบาลอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริการหว่างปี 1989 และ 2003 งานวิจัยนี้จะบ่งชี้ถึงภาวะมีบุตรยากทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ ภาวะมีบุตรยากแบบปฐมภูมิคือภาวะผู้หญิงที่ต้องการตั้งครรภ์แต่ไม่สำเร็จเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี ในขณะที่ภาวะมีบุตรยากทุตยิภูมิคือภาวะที่คู่สมรสเคยมีบุตรมาก่อนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่สามารถมีบุตรคนถัดไปได้อีก

ผลลัพธ์:

ถึงแม้ว่ามันอาจไม่ได้มีผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่สำคัญต่อภาวะมีบุตรยากปฐมภูมิ ผู้หญิง21% ที่อาศัยอยู่ใกล้กับถนนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีภาวะมีบุตรยากทุตยิภูมิซึ่งมากกว่าคนที่อยู่ไกลออกไป ภาวะมีบุตรยากส่งผลกระทบต่อผู้ที่เคยประสบปัญหาการได้รับสารพิษแบบเรื้อรังมากกว่าผู้ที่ประสบปัญหาแบบไม่เรื้อรัง

คุณMark Nieuwenhuijsen นักวิจัยได้กล่าวกับReutersไว้ว่า การศึกษานี้อาจมีผลกระทบต่อสังคมขนาดกว้างได้หากมีผู้หญิงจำนวนมากที่ได้รับสารพิษจากมลพิษทางอากาศ โดยทั่วไปแล้วในประเทศอินเดียมักมีปัญหาในเรื่องของภาวะเจริญพันธุ์เป็นจำนวนมาก เมืองใหญ่ๆในประเทศอินเดียจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองทางตอนเหนือ นับได้ว่าเป็นที่ที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดในโลก แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของประเทศอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ได้ทำการติดตามค่ามลพิษทางอากาศและผลลัพธ์ของภาวะเจริญพันธุ์เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยแบบนี้ในประเทศอินเดีย

ผลเสียของมลพิษทางอากาศที่มีต่อสุขภาพของเด็กแรกเกิด

ถึงแม้ว่างานวิจัยเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากนั้นมีข้อจำกัด แต่ก็ยังมีบางงานที่เกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของเด็กแรกเกิด ในปี2014 มีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการให้กำเนิดได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศที่เป็นพิษในกรุงเดลีต่อการให้กำเนิดเด็กทารกจำนวน10,500คน งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าก๊าซอันตรายมักจะอยู่ในมลพิษอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กแรกเกิดซึ่งนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของน้ำหนักตัวหรือการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ข่าวร้ายก็คือ มลพิษทางอากาศในเมืองในประเทศอินเดียนั้นอยู่ในระดับที่สูงมากซึ่งเป็นการเพิ่มอัตราการคลอดก่อนกำหนด ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่อัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอยู่ในระดับสูงที่สุดในโลก ทั้งนี้ งานวิจัยอื่นที่ทำการค้นคว้านอกประเทศอินเดียยืนยันผลการวิจัยเกี่ยวกับน้ำหนักเด็กแรกเกิดที่ต่ำ และในบางกรณี การเสียชีวิตของทารกหรือการเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์

อ่านต่อเพิ่มเติม เมืองในประเทศอินเดียเมืองใดที่มีคุณภาพอากาศดีและแย่ที่สุด

โดยสรุปแล้ว มันมีหลักฐานจำนวนมาก (มีอีกหลายข้อมูลที่เราไม่ได้เขียนเอาไว้ในบทความนี้) ที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อภาวะเจริญพันธุ์และสุขภาพของเด็กแรกเกิด ถึงแม้ว่างานวิจัยเหล่านี้ต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติมในประเทศอินเดีย แต่มันก็มีแนวโน้มว่าผลกระทบจะไม่ได้ต่างอะไรกับที่ได้ทำการค้นคว้าเอาไว้แล้ว และเพื่อที่จะเป็นการลดผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพแล้ว แพทย์ได้แนะนำว่าหากเป็นไปได้ให้ลดกิจกรรมนอกบ้านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

สรุป

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า หากมลพิษทางอากาศอยู่ในระดับที่สูงจะยิ่งนำไปสู่ภาวะมีบุตรยากมากขึ้นรวมถึงภาวะแทรกซ้อนของน้ำหนักตัวของเด็กแรกเกิดด้วยเช่นกัน ดังนั้น การใช้วิธีง่ายๆก็สามารถช่วยป้องกันมลพิษทางอากาศทั้งในบ้านและนอกบ้าน

Smart Air

เกี่ยวกับ Smart Air

Smart Air เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการยอมรับโดย B corp ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงมิติทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับตำนานที่บริษัทใหญ่ๆที่หวังเพิ่มราคาอากาศบริสุทธิ์

อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศนั้นเต็มไปด้วยความต้องการที่จะทำให้อากาศบริสุทธิ์ซับซ้อนและมีราคาแพงเกินความจำเป็น แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น อากาศบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่ซับซ้อนเลย เพราะสิ่งเดียวที่ต้องการคือพัดลมและแผ่นกรองอากาศ

บริษัทใหญ่ๆไม่สามารถได้กำไรจากความเรียบง่าย ดังนั้นพวกเขาจึงเพิ่มลูกเล่นที่ไม่จำเป็นลงไปในเครื่องจักรของเขา

Smart Air ผลิตเครื่องฟอกอากาศแบบเรียบง่ายที่มีการแจกจ่ายข้อมูลอย่างเปิดเผยรองรับการทำงานของเครื่องฟอกอากาศและประสิทธิภาพการทำงานของมันโดยการตัดลูกเล่นทางการตลาดที่แปลกใหม่ออกไป เช่น เครื่องสร้างประจุไอออนและหลอด UV ที่อาจทำให้อากาศของคุณแย่ลง เราสามารถทำให้มีอากาศสะอาดมากขึ้นโดยที่ค่าใช้จ่ายนั้นมีราคาเพียงเศษเสี้ยวของค่าใช้จ่ายที่ “พวกบริษัทใหญ่” จะเรียกเก็บเงินจากคุณ

ติดตามและเพิ่มเราเป็นเพื่อนบนโซเชียลมีเดียเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Smart Air low cost purifiers

Smart Air เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ที่จัดสรรอากาศสะอาดให้คุณอย่างเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุด และให้ความรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีและป้องกันผลกระทบจากมลพิษอากาศ และเรายังได้รับการรับรองว่าเป็นธุรกิจ B-Corp ในเรื่องของการต่อสู้กับมลพิษทางอากาศอีกด้วย

Certified B-Corp air purifier company