Pre Order Blasts Now! Delivery End of March 🥳
Pre Order Blasts Now! Delivery End of March 🥳

มลพิษทางอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กอย่างไร

มลพิษทางอากาศมีผลกระทบต่อเราทุกคนรวมถึงเด็กๆด้วย เมื่อไม่กี่ปีมานี้ การวิจัยพบว่ามลพิษทางอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลลัพที่ออกมานั้นค่อนข้างน่ากลัวเป็นอย่างมาก

ในความเป็นจริงแล้ว องค์กรอนามัยโลก ( WHO ) ได้เผยแพร่งานวิจัยจำนวน 172 หน้าเกี่ยวกับความอันตรายของมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่า 

หลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่า มลพิษทางอากาศเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของเด็ก

เด็กจำนวนกี่คนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาในทุกแขนง งานวิจัยล่าสุดขององค์กรอนามัยโลก( WHO ) แสดงให้เห็นว่า เด็กจำนวนมากถึง 93% ใช้ชีวิตที่แวดล้อมไปด้วยอากาศที่เป็นมลพิษเกินกว่าระดับที่กำหนด แม้กระทั่งเด็กอีก 7% ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากมลพิษเช่นเดียวกัน

ซึ่งเราได้อภิปรายถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศขององค์กรอนามัยโลก ( WHO )มาก่อนหน้านี้ ว่ามันไม่ได้ปลอดภัย เพราะถึงแม้ว่าระดับมลพิษที่ต่ำที่สุดที่ถูกกำหนดมานั้นก็ยังสามารถส่งผลต่อสุขภาพในภายหลังเป็นอย่างมากก็เป็นได้ 

Children all around the world are affected by air pollution

หมายเหตุ: ถึงแม้ว่าเด็กจะอยู่ในพื้นที่สีเขียวแต่พวกเขาก็ยังสามารถได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในท้องถิ่น

เด็กมีความอ่อนแอต่อมลพิษทางอากาศมากกว่าผู้ใหญ่

มลพิษทางอากาศมีอยู่ทุกที่และมีผลกระทบต่อคนทุกช่วงอายุ แต่อย่างไรก็ตาม เด็กมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากที่สุดเมื่อได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

นี่คือเหตุผล: 

  • อวัยวะของพวกเขากำลังพัฒนา เช่น หัวใจ ปอด ฯลฯ
  • พวกเขามีอัตราการแลกเปลี่ยนลมหายใจเร็วกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นพวกเขาอาจหายใจนำมลพิษเข้าไปในร่างกายได้มากกว่า
  • พวกเขาใช้เวลาในการวิ่งเล่นในที่แจ้งมากกว่า ดังนั้นอาจเป็นการปล่อยให้พวกเขาอยู่ในสภาพอากาศที่มีระดับไม่ดีโดยที่ไม่ทันได้ระวัง
  • เด็กๆใช้เวลาส่วนมากอยู่กับแม่ของเขาซึ่งอาจได้รับมลพิษมาจากเชื้อเพลิงขณะทำอาหารหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ก่อมลพิษ
  • เด็กมีอายุขัยยืนยาวกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นกลไกการเกิดโรคที่แฝงอยู่จะมีเวลาในการรวมตัวและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเขาในภายหลังได้

มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กก่อนพวกเขาเกิดเสียอีก

มลพิษทางอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กตั้งแต่พวกเขาอยู่ในครรภ์ เพราะในความเป็นจริงแล้วนั้นการสัมผัสกับมลพิษบางอย่างและความพิการแต่กำเนิด (โดยเฉพาะ PM, SO2, NOx, O3 และ CO)มีความเชื่อมโยงกันเป็นอย่างมาก

Pollution in filter, not baby

ในขอบข่ายการค้นคว้าพบว่าการสัมผัสกับอนุภาคที่เป็นอันตราย ( PM ) เป็นการเพิ่มโอกาสของการคลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักแรกเกิดที่ต่ำ รวมถึงยังมีหลักฐานพิสูจน์อีกว่าสาเหตุการเพิ่มขึ้นของทารกเสียชีวิตในครรภ์และภาวะทารกตัวเล็ก ( SGA ) มีกระทบจากมลพิษ

อ่านต่อเพิ่มเติม: มลพิษทางอากาศส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์และสุขภาพทารกแรกเกิด

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของเด็ก

มลพิษทางอากาศเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดกับสุขภาพของเด็ก เพราะมันคิดเป็น 1 ใน 10 ของการเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเลยทีเดียว

การเสียชีวิตของทารก เนื่องจากระดับมลพิษเพิ่มขึ้น อัตราการตายของทารก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสัมผัสกับอนุภาคที่เป็นอันตราย ( PM ) และก๊าซพิษ

พัฒนาการทางประสาท งานวิจัยล่าสุดพบว่า มลพิษทางอากาศทำลายความสามาถทางการรับรู้ของเด็กรวมถึงมันยังมีผลกระทบต่อพัฒนาการของโรคทางพฤติกรรมของเด็กๆ อาทิ โรคออทิสติกและสมาธิสั้น ( ADHD )

โรคอ้วนในวัยเด็ก งานวิจัยค้นพบว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างมลพิษและโรคอ้วนในวัยเด็ก องค์กรอนามัยโลก ( WHO ) กล่าวว่ามลพิษทางอากาศเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และมะเร็งบางชนิด ซึ่งอาจส่งผลต่อน้ำหนักตัว รวมถึงมลพิษยังมีผลกระทบต่อระบบเผาผลาญของเด็กซึ่งเป็นสาเหตุไปสู่น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

Air Pollution Affect's Metabolism, Causes Weight Gain

การทำงานของปอด เด็กที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษมีแนวโน้มที่การเจริญเติบโตของปอดลดลง งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของสองสิ่งนี้ซึ่งถูกทดสอบขึ้นในรัฐแคลิฟอเนียร์ที่แม้ว่ามีอากาศดีกว่าที่อื่นทั่วโลก

Air pollution reduces lung growth in children

โรคระบบทางเดินหายใจ ( ALRI ) รวมถึงโรคปอดบวม 

การได้รับมลพิษ PM2.5 เป็นจุดเชื่อมโยงไปถึงโรคระบบทางเดินหายใจ ( ALRI ) อาทิ โรคปอดบวมในเด็ก

โรคหอบหืด การสัมผัสกับมลภาวะเพิ่มความเสี่ยงของเด็กที่จะเป็นโรคหอบหืด และอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้

โรคมะเร็งในวัยเด็ก มีหลักฐานทางรูปธรรมมากมายที่แสดงให้เห็นว่าการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศจากการจราจรมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก สถาบันกุมารเวชศาสตร์ (AAP ) พบว่าการสัมผัสเชื้อก่อนคลอดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดมะเร็งจอตาและมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก

Air pollution can cause cancer in children

สรุป:

เด็กมีความเสี่ยงสูงที่สุดในการได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งผลกระทบเหล่านั้นก็คือ ความพิการแต่กำเนิด การตายของทารก ปัญหาการพัฒนาระบบประสาท โรคอ้วน ปัญหาการเจริญเติบโตของปอด โรคปอดบวม โรคหอบหืด และโรคมะเร็ง น่าเสียดายที่มันยังเป็นปัญหากับเด็กทุกคนบนโลกที่ต้องเผชิญซึ่งมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพพวกเขา 

Smart Air

เกี่ยวกับ Smart Air

Smart Air เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการยอมรับโดย B corp ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงมิติทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับตำนานที่บริษัทใหญ่ๆที่หวังเพิ่มราคาอากาศบริสุทธิ์

อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศนั้นเต็มไปด้วยความต้องการที่จะทำให้อากาศบริสุทธิ์ซับซ้อนและมีราคาแพงเกินความจำเป็น แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น อากาศบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่ซับซ้อนเลย เพราะสิ่งเดียวที่ต้องการคือพัดลมและแผ่นกรองอากาศ

บริษัทใหญ่ๆไม่สามารถได้กำไรจากความเรียบง่าย ดังนั้นพวกเขาจึงเพิ่มลูกเล่นที่ไม่จำเป็นลงไปในเครื่องจักรของเขา

Smart Air ผลิตเครื่องฟอกอากาศแบบเรียบง่ายที่มีการแจกจ่ายข้อมูลอย่างเปิดเผยรองรับการทำงานของเครื่องฟอกอากาศและประสิทธิภาพการทำงานของมันโดยการตัดลูกเล่นทางการตลาดที่แปลกใหม่ออกไป เช่น เครื่องสร้างประจุไอออนและหลอด UV ที่อาจทำให้อากาศของคุณแย่ลง เราสามารถทำให้มีอากาศสะอาดมากขึ้นโดยที่ค่าใช้จ่ายนั้นมีราคาเพียงเศษเสี้ยวของค่าใช้จ่ายที่ “พวกบริษัทใหญ่” จะเรียกเก็บเงินจากคุณ

ติดตามและเพิ่มเราเป็นเพื่อนบนโซเชียลมีเดียเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Smart Air low cost purifiers

Smart Air เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ที่จัดสรรอากาศสะอาดให้คุณอย่างเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุด และให้ความรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีและป้องกันผลกระทบจากมลพิษอากาศ และเรายังได้รับการรับรองว่าเป็นธุรกิจ B-Corp ในเรื่องของการต่อสู้กับมลพิษทางอากาศอีกด้วย

Certified B-Corp air purifier company