เครื่องวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์มีความแม่นยำหรือไม่

หากมีระดับค่าคาร์บอนไดออกไซด์มากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่ ประสิทธิภาพการทำงานรรวมไปถึงยังเป็นตัวกระจายเชื้อโรคในช่วงระหว่างโรคระบาดอย่างโรคโควิด19นี้อีกด้วย ดังนั้นการวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ของอากาศกลางแจ้งหรือนอกบ้านนั้นอาจเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเรา เครื่องวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้คือ AirvisualPro Laser และ Egg+CO2 แต่เครื่องเหล่านี้จะสามารถวัดได้ถูกต้องแม่นยำมากเพียงใด  ทางSmart Airจะมาทำการทดสอบเพื่อหาคำตอบกัน

การทดสอบความถูกต้องแม่นยำของเครื่องวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์

เราจะทำการทดสอบกับเครื่องKaiterra Laser Egg+ CO2  2เครื่อง และ AirVisual Pro2เครื่อง โดยจะใช้วัดระดับค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในออฟฟิศเป็นเวลา7วัน และณ วันที่เขียนบทความนี้ ราคาของเครื่อง Laser Egg+ CO2 จะอยู่ที่ประมาณ 6,545บาท ในขณะที่เครื่องAirVisual Proจะอยู่ที่ประมาณ 8,846บาท

Kaiterra Laser Egg+ CO2

Are the AirVisual Pro and Kaiterra Laser Egg CO2 Monitors Accurate?

AirVisual Pro Air Quality Monitor

Are the AirVisual Pro and Kaiterra Laser Egg CO2 Monitors Accurate?

ผลลัพธ์: ที่เครื่องวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ AirVisual Pro and Kaiterra Laser Egg วัดได้ แสดงค่าเหมือนกัน

คุณสามารถเห็นได้จากกราฟด้านล่างนี้ ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่วัดด้วยเครื่องวัดทั้ง4 พบว่ามีผลลัพธ์เหมือนกันเลย ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผิกปกติอย่างมาก 

Are the AirVisual Pro and Kaiterra Laser Egg CO2 Monitors Accurate?

แต่อย่างไรก็ตาม ค่าที่ได้มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากว่ามันแสดงให้เห็นว่าเครื่องเหล่านี้กำลังตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์จริงๆ เพราะค่าที่วัดได้นั้นไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ซึ่งนั่นก็คือแนวโน้มที่ว่า พวกมันกำลังวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องที่ถูกต้องตรงกัน

ความแตกต่างโดยเฉลี่ยของการอ่านค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เครื่อง Laser Eggs และAirVisual Proวัดได้นั้นอยู่ในระดับที่ต่ำประมาณ 5.59ppm ซึ่งมันเป็นเพียงแค่ 0.3% ของการอ่านค่าคาร์บอนไดออกไซด์จากทั้งหมด 1600ppm ที่เป็นค่าทั่วไปในห้องที่มีคนอาศัยอยู่จำนวนมาก ดังนั้น LaserEgg ก็มีความถูกต้องในการวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับAirVisual Pro

และมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ความแตกต่างระหว่างสองเครื่องนั้นมีน้อยมาก เพราะว่าเครื่องทั้งสองมีความน่าเชื่อถือในการตรวจจับระดับคาร์บอนไดออกไซด์จริงๆ

เครื่องวัดค่ามีประสิทธิภาพดีเท่าที่คาดหวังไว้

Smart Airได้ทำการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทดสอบด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการทดสอบว่าเครื่องวัดค่าเหล่านี้จะสามารถการตรวจจับระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้หรือไม่ เราจึงลองเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในวันที่4ของการทดสอบ ซึ่งถูกเน้นไว้ด้วยกล่องสีแดงตามรูปด้านล่างนี้

Are the AirVisual Pro and Kaiterra Laser Egg CO2 Monitors Accurate?

รูปด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงการวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่วัดได้ในวันที่4

Are the AirVisual Pro and Kaiterra Laser Egg CO2 Monitors Accurate?

12:30: ขณะที่พนักงาน Smart Air ออกไปทานอาหารเที่ยง เครื่องวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ตรวจจับได้ถึงค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง และหลังจากช่วงพักรับประทานอาหารเที่ยงและพนักงานทุกคนกลับมาที่ออฟฟิศ ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็เริ่มเพิ่มขึ้นตามที่คาดไว้

15:30: ที่ออฟฟิศได้เปิดหน้าต่างทิ้งไว้ ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็เจือจางออกไปและเครื่องวัดค่านั้นก็วัดได้ว่าระดับคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง

16:00: นำเครื่องวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปวางข้างนอก และก็เป็นไปตามที่คาดไว้ว่าระดับคาร์บอนไดออกไซด์นั้นลดลงก่อนที่จะเริ่มเพิ่มขึ้นเมื่อมันถูกนำกลับเข้ามาวางในออฟฟิศอีกครั้ง ณ เวลา 16:30

17:30: ขณะที่พนักงานSmart Airออกกำลังกายในออฟฟิศ ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าพนักงานต้องการหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแลกเปลี่ยนมากขึ้น ดังนั้นระดับคาร์บอนไดออกไซด์จึงเพิ่มขึ้นก่อนเวลาเลิกงานตอน 18:00 และหลังจากนั้นพนักงานก็กลับบ้าน

เครื่องวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทั้ง LaserEgg และAirVisualProนั้นสามารถตรวจจับค่าที่เพิ่มขึ้นและลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

ความผิดปกติของข้อมูลนั้นไม่ได้เป็นเพราะเครื่องวัดค่ามีข้อผิดพลาด

การทดสอบของพวกเราบันทึกข้อมูลที่ดูมีความผิดปกติตรงจุดที่วงกลมไว้ จุด Cและ Dเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่คุณ Paddy ผู้ร่วมก่อตั้ง Smart Airได้ทำการย้ายเครื่องLaser Eggsไปไว้ข้างนอกและนำกลับเข้ามาใหม่หลังจากทราบค่าที่วัดได้ ซึ่งนี่อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์ขณะที่เขาหายใจออก

Are the AirVisual Pro and Kaiterra Laser Egg CO2 Monitors Accurate?

ดังนั้น ความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากตัวแปรนอกการทดสอบอื่นๆ

เครื่องวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ AirVisual Proและ Laser Eggสามารถตรวจจับมลพิษอันตรายอย่างPM2.5ได้ แต่ว่ามันมีความถูกต้องแม่นยำมาเพียงใด โชคดีที่พวกเรามีข้อมูลเกี่ยวกับมันอยู่ คุณสามารถอ่านผลลัพธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอันดับเครื่องวัดค่าฝุ่นPM2.5ที่ถูกต้องที่สุดได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม :การจัดอันดับเครื่องวัดค่าฝุ่น PM2.5 เครื่องใดดีที่สุด

สรุป

การทดสอบของเราแสดงให้เห็นว่าเครื่องวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ Laser Egg และAirVisual Proมีความถูกต้องแม่นยำ เนื่องจากว่าพวกมันแสดงค่าผลลัพธ์ที่ออกมาได้เหมือนตรงกัน (แตกต่างเพียงแค่5.59ppm) ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของทั้ง2เครื่องนั้นแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเครื่องที่ดีซึ่งใช้ในการตรวจจับระดับค่าคาร์บอนไดออกไซด์

แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่มีความผิดปกตินั้นไม่ได้เกิดจากข้อผิดพลาดของตัวเครื่องและตัวเครื่องนั้นมีความน่าเชื่อถือที่ใช้ในการวัดค่าได้แน่นอน

Smart Air

เกี่ยวกับ Smart Air 

Smart Air เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการยอมรับมาตรฐาน B Corp ที่คำนึงถึงมิติทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับตำนานที่บริษัทใหญ่ๆที่หวังเพิ่มราคาอากาศบริสุทธิ์

อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศนั้นเต็มไปด้วยความต้องการที่จะทำให้อากาศบริสุทธิ์ซับซ้อนและมีราคาแพงเกินความจำเป็น แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น อากาศบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่ซับซ้อนเลย เพราะสิ่งเดียวที่ต้องการคือพัดลมและแผ่นกรองอากาศ

บริษัทใหญ่ๆไม่สามารถได้กำไรจากความเรียบง่าย ดังนั้นพวกเขาจึงเพิ่มลูกเล่นที่ไม่จำเป็นลงไปในเครื่องจักรของเขา

Smart Air ผลิตเครื่องฟอกอากาศแบบเรียบง่ายที่มีการแจกจ่ายข้อมูลอย่างเปิดเผยรองรับการทำงานของเครื่องฟอกอากาศและประสิทธิภาพการทำงานของมันโดยการตัดลูกเล่นทางการตลาดที่แปลกใหม่ออกไป เช่น เครื่องสร้างประจุไอออนและหลอด UV ที่อาจทำให้อากาศของคุณแย่ลง เราสามารถทำให้มีอากาศสะอาดมากขึ้นโดยที่ค่าใช้จ่ายนั้นมีราคาเพียงเศษเสี้ยวของค่าใช้จ่ายที่ “พวกบริษัทใหญ่” จะเรียกเก็บเงินจากคุณ

ติดตามและเพิ่มเราเป็นเพื่อนบนโซเชียลมีเดียเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Smart Air low cost purifiers

Smart Air เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ที่จัดสรรอากาศสะอาดให้คุณอย่างเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุด และให้ความรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีและป้องกันผลกระทบจากมลพิษอากาศ และเรายังได้รับการรับรองว่าเป็นธุรกิจ B-Corp ในเรื่องของการต่อสู้กับมลพิษทางอากาศอีกด้วย

Certified B-Corp air purifier company