อายุการใช้งานแผ่นกรอง HEPA ของเครื่องฟอกอากาศ Blast และ Blast Mini

ตั้งแต่เราเริ่มเปิดตัวเครื่องฟอกอากาศรุ่น Blast และ Blast mini ออกมาในปี 2017นั้น เราก็มีความต้องการค้นคว้าข้อมูลว่าแผ่นกรอง HEPA จะมีอายุการใช้งานได้นานเท่าใด แผ่นกรองเหล่านี้มีขนาดใหญ่มากประมาณ 10-20 เท่าของแผ่นกรองแบบ DIYเสียอีก ดังนั้นเราจึงคาดหวังว่าแผ่นกรอง HEPA จะมีอายุการใช้งานนานมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม มาดูกันก่อนว่าข้อมูลแสดงผลว่าอย่างไร

Blast mini and Blast

ปัญหาของตัวเลขที่บริษัทเครื่องฟอกอากาศส่วนใหญ่ให้ไว้

แต่มันมีปัญหาที่ว่า บริษัทเครื่องฟอกอากาศส่วนใหญ่มักจะให้ตัวเลขสวยๆว่ามันมีอายุประมาณ 6 เดือน

What is the HEPA lifespan

แต่อย่างไรก็ตามมันมีปัญหากับตัวเลขนั้น พวกเขาคิดถึงตัวเลขเหล่านั้นอ้างอิงจากอะไร มันมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ แล้วมันคืออายุการใช้งานสำหรับอากาศอย่างกรุงปักกิ่งหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันแน่ แล้วสมมติฐานคือการที่เครื่องฟอกอากาศทำงาน 24ชั่วโมงต่อวันหรือ8ชั่วโมงต่อวัน

ทางนโยบายของ Smart Air มีไว้ว่าเราจะใช้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมในการตอบคำถามเหล่านี้เพื่อที่จะเรียนให้คุณทราบว่าเรารู้สิ่งที่เรารู้ได้อย่างไร ดังนั้น ผมจึงตั้งแบบทดสอบในการทดสอบอายุการใช้งานของเครื่องฟอกอากาศ Blast และ Blast Mini ขึ้นมา

การทดสอบใช้เวลาถึง 11 ปีเลยหรือ

เราได้ทำการทดสอบอายุขัยที่แท้จริงของแผ่นกรอง HEPAแบบ DIY โดยที่เราทำการทดสอบทุกวันเป็นเวลา 200วัน แต่อย่างไรก็ตาม แผ่นกรอง HEPA แบบ DIY มีขนาด 1.1 ตารางเมตร ซึ่งแผ่นกรองของ Blast นั้นมีขนาดใหญ่กว่าถึง 20เท่า ส่วนรุ่น Blast Miniมีขนาดใหญ่กว่าถึง 10เท่า

Size of Blast HEPA, Blast Mini HEPA and DIY HEPA

และถ้าสมมติว่าแผ่นกรอง HEPA อันใหม่มีขนาดใหญ่กว่าถึง 20เท่า เราคงต้องทำการทดสอบเป็นเวลา 4,000วันเลยทีเดียว ดังนั้น เพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการทดสอบที่ยาวนานถึง 11ปี เรามี 2 ขั้นตอนที่สามารถเฉลี่ยอายุการใช้งานของมันได้

  1. คาดการณ์จากข้อมูลในการทดสอบจากชีวิตจริงทั้งหมด 200 วัน (ผู้สนใจในด้านสถิติสามารถอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่นี่)
  2. ทดสอบจากเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ในกรุงปักกิ่งเป็นเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา

การทดสอบใช้งานจริง: อายุการใช้งานแผ่นกรอง HEPA ของ Blast

เราทำการทดสอบเครื่องฟอกอากาศทั้งหมด 2 เครื่อง อันหนึ่งก็คืออันที่ใช้ในออฟฟิศของ Smart Air ซึ่งทำงานทั้งหมด 8 ชั่วโมงต่อวัน (2,880ชั่วโมง) ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมด 12 เดือน และอีกอันหนึ่งคืออันที่ใช้ในร้านกาแฟที่กรุงปักกิ่งเป็นเวลา 3 เดือน ทำงาน 16 ชั่วโมงต่อวัน (1,440ชั่วโมง) เราทำการทดสอบว่าการไหลเวียนของอากาศของเครื่องทั้งสองมีความแตกต่างกับเครื่องใหม่อย่างไร

real life HEPA test

นี่คือเครื่องฟอกอากาศ Blast ที่ให้อากาศบริสุทธิ์ในออฟฟิศของ Smart Air ที่กรุงปักกิ่ง

ผลลัพธ์

เราพบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงที่ชัดเจน (r = 0.99) ระหว่างการไหลของอากาศและการใช้งาน ซึ่งหลังจากผ่านไป 12 เดือน การไหลของอากาศลดลงเพียง 10%

blast airflow over time

เราแนะนำให้เปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อประสิทธิภาพในการทำงานของมันลดลงประมาณ 20% (ถึงแม้ว่าบางคนอาจคิดว่าการที่มีอากาศบริสุทธิ์ลดลงเป็นสิ่งที่โอเคเมื่อแลกกับการยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรอง HEPA ให้นานขึ้น) อ้างอิงจากข้อมูลที่ทดสอบในความเป็นจริงสามารถคาดการณ์ได้ว่า การลดลง 20%นั้นจะเกิดขึ้นประมาณ 22 เดือนหรือ2ปี

blast airflow over time

เราได้ทำการเปรียบเทียบตัวเลขเหล่านี้กับแบบจำลองที่เราคำนวณจากข้อมูลอายุการใช้งานของแบบ DIY 1.0 ซึ่งทั้ง 2วิธีได้ข้อสรุปที่เกือบจะเหมือนกัน ลองคำนวณดูสิ

สรุป

ภายใต้อากาศ ณ กรุงปักกิ่ง แผ่นกรอง HEPA ของเครื่องฟอกอากาศ Blast มีอายุขัยในการใช้งานได้นานถึงประมาณ 22 เดือน (ทำงานด้วยชั่วโมงสูงสุด 8 ชั่วโมงต่อวัน) ส่วนแผ่นกรองของเครื่องฟอกอากาศรุ่น Blast Mini มีอายุขัยในการใช้งานประมาณ 13 เดือน

Smart Air

ปรับเปลี่ยนอายุขัยในการใช้งานของแผ่นกรอง HEPA ตามการใช้งานของคุณ

ถ้าหากว่าคุณใช้เครื่องฟอกอากาศนานกว่าหรือสั้นกว่าเวลาที่กำหนดในหนึ่งวัน คุณสามารถใช้ตารางด้านล่างนี้ในการคำนวณเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในการเลือกใช้เครื่องฟอกอากาศให้เหมาะสมยาวนานตามที่ต้องการ แต่หากว่าคุณใช้เครื่องฟอกอากาศในพื้นที่ที่เล็กกว่า 85ตารางเมตร (สำหรับรุ่น Blast Mini)และ 135ตารางเมตร (สำหรับรุ่น Blast) แผ่นกรอง HEPAก็จะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า หรือลองใช้ตารางด้านล่างนี้ในการหาคำตอบว่าแผ่นกรอง HEPA ของคุณมีอายุการใช้งานนานเท่าใด

blast mini vs blast lifespan

เกี่ยวกับ Smart Air

Smart Air เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการยอมรับโดย B corp ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงมิติทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับตำนานที่บริษัทใหญ่ๆที่หวังเพิ่มราคาอากาศบริสุทธิ์

อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศนั้นเต็มไปด้วยความต้องการที่จะทำให้อากาศบริสุทธิ์ซับซ้อนและมีราคาแพงเกินความจำเป็น แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น อากาศบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่ซับซ้อนเลย เพราะสิ่งเดียวที่ต้องการคือพัดลมและแผ่นกรองอากาศ

บริษัทใหญ่ๆไม่สามารถได้กำไรจากความเรียบง่าย ดังนั้นพวกเขาจึงเพิ่มลูกเล่นที่ไม่จำเป็นลงไปในเครื่องจักรของเขา

Smart Air ผลิตเครื่องฟอกอากาศแบบเรียบง่ายที่มีการแจกจ่ายข้อมูลอย่างเปิดเผยรองรับการทำงานของเครื่องฟอกอากาศและประสิทธิภาพการทำงานของมันโดยการตัดลูกเล่นทางการตลาดที่แปลกใหม่ออกไป เช่น เครื่องสร้างประจุไอออนและหลอด UV ที่อาจทำให้อากาศของคุณแย่ลง เราสามารถทำให้มีอากาศสะอาดมากขึ้นโดยที่ค่าใช้จ่ายนั้นมีราคาเพียงเศษเสี้ยวของค่าใช้จ่ายที่ “พวกบริษัทใหญ่” จะเรียกเก็บเงินจากคุณ

ติดตามและเพิ่มเราเป็นเพื่อนบนโซเชียลมีเดียเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Smart Air low cost purifiers

Smart Air เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ที่จัดสรรอากาศสะอาดให้คุณอย่างเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุด และให้ความรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีและป้องกันผลกระทบจากมลพิษอากาศ และเรายังได้รับการรับรองว่าเป็นธุรกิจ B-Corp ในเรื่องของการต่อสู้กับมลพิษทางอากาศอีกด้วย

Certified B-Corp air purifier company