ผลกระทบของภูเขาไฟระเบิดที่มีต่อสุขภาพ: โรคระบบทางเดินหายใจ

ผลกระทบของภูเขาไฟที่มีต่อสุขภาพนั้นมักถูกมองข้ามด้วยมุมมองต่อการรระเบิดอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามตามที่เราเคยอภิปรายเอาไว้ ภูเขาไฟปล่อยมลพิษอันตรายในอากาศออกมาจำนวนมากและมลพิษเหล่านี้สามารถเดินทางหรือแพร่กระจายได้ไกลหลายพันไมล์ หนึ่งในผลกระทบที่อันตรายต่อสุขภาพที่สุดจากการระเบิดของภูเขาไฟและการปล่อยมลพิษก็คือ โรคระบบทางเดินหายใจ

อนุภาคขนาดละเอียดเป็นสาเหตุแรกที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

เถ้าฝุ่นภูเขาไฟที่ถูกปล่อยออกมาประกอบไปด้วยอนุภาคขนาดเล็กของหิน แร่ธาตุและก๊าซเรือนกระจกที่เล็กมากจนสามารถเข้าไปอยู่กระแสเลือดและอวัยวะต่างๆของมนุษย์ได้ การศึกษาเกี่ยวกับการปะทุของภูเขาไฟชี้ไปที่อนุภาคขนาด PM2.5 และ PM10 เป็นสาเหตุหลักของผลกระทบด้านสุขภาพเชิงลบที่พบในชุมชนใกล้เคียง 

ตามที่ได้เห็นข้างล่างนี้ ยิ่งมีอนุภาคขนาดเล็กมากเท่าไรเข้าไปในร่างกาย ก็ยิ่งเป็นอันตรายเพิ่มขึ้นเท่านั้น อนุภาคเถ้าฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 4 ไมโครเมตรสามารถนำไปสู่โรคทางเดินหายใจเรื้อรังได้

Small particulates in volcanic ash can be a great danger to human health.

ก๊าซจากภูเขาไฟเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาจากภูเขาไฟเป็นอันตรายต่อมนุษย์ซึ่ง 2 ก๊าซที่อันตรายมากที่สุดก็คือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดอออกไซด์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูง

การสัมผัสกับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ระดับสูง (>1,310 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) เป็นเวลา 3 นาที อาจเป็นการโจมตีระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยโรคหอบหืดได้ รวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก็สามารถเป็นอันตรายในระดับพื้นที่ต่ำใกล้การประทุและเมื่อความเข้มข้นของก๊าซอคาร์บอนไดออกไซด์มีมากกว่า 15%นั้นอาจก่อให้เกิดความตายได้

SO2 released by volcanos can be a danger to human health.

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำนวนมากที่ถูกปล่อยออกมาจากภูเขาไฟ

เถ้าฝุ่นภูเขาไฟเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาระบบทางเดินหายใจ

การศึกษาที่ทดสอบเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากการปะทุของภูเขาไฟในชุมชนใกล้เคียง พบปัญหาระบบทางเดินหายใจที่หลากหลายมากขึ้น

หลังจากที่ภูเขาไฟโซฟริแยร์ฮิลส์ (Soufrière Hills) ในหมู่เกาะอินเดียตะวันตกปะทุเป็นช่วงๆเป็นเวลามากกว่า 2 ปี จึงมีการวิจัยทดสอบถึงผลกระทบของภูเขาไฟที่มีต่อนักเรียนทั้ง 440 คนที่มีอายุ 12ปีหรือต่ำกว่านั้น ผลลัพธ์พบว่าเด็กที่มีอาการหายใจเสี่ยงเนื่องจากได้สัมผัสกับเถ้าฝุ่นภูเขาไฟระดับปานกลางถึงมากนั้นมีมากกว่าเด็กที่ได้สัมผัสกับเถ้าฝุ่นภูเขาไฟน้อยถึง 3-4 เท่า

Volcanos a danger to respiratory systems.

เด็กผู้ชายที่ป่วยเป็นโรคอ้วนมีอาการไอและติดเชื้อในลำคอ

ผลกระทบทางเดินหายใจโดยทั่วไปที่พบสาเหตุมาจากจากการระเบิดของภูเขาไฟ

เนื่องด้วยการเสี่ยงสัมผัสสูงจากเถ้าฝุ่นภูเขาไฟ ถึงแม้ว่าคนที่มีร่างกายแข็งแรงก็สามารถได้รับผลกระทบต่อสุขภาพหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น อาการเจ็บหน้าอก ระคายเคืองคอและจมูก และหายใจไม่สะดวก และแม้ว่าอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นแปปเดียวแต่มันก็ยังมีผลระยะยาวต่อร่างกาย

โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เช่น โรคปอดจากฝุ่นหินและหอบหืด สามารถถูกกระตุ้นโดยการรับอนุภาคฝุ่น PM2.5 เข้าไปในร่างกาย ด้านล่างนี้คือภาพตัวอย่างของโรคปอดจากฝุ่นหินเมื่อหายใจเอาอนุภาคซิลิกาผลึกขนาดเล็กพิเศษที่ปล่อยออกมาจากภูเขาไฟเข้าไป

Silicosis lung disease from volcanic eruption

การระเบิดของภูเขาไฟทำให้อาการของโรคระบบทางเดินหายใจแย่ลง

การปะทุของภูเขาไฟยังทำให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจมีอาการรุนแรงขึ้น เช่น โรคหอบหืดและหลอดลมอักเสบ ในความเป็นจริงแล้วนั้น การศึกษาแสดงให้เห็นว่าโรคระบบทางเดินหายใจที่มีอยู่ก่อนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการที่จะทำให้เกิดผลกระทบข้างเคียงจากภูเขาไฟระเบิด

มีกลุ่มคนตัวอย่างมากมายที่กำลังรับมือกับโรคระบบทางเดินหายใจที่แย่ลงหลังการระเบิดของภูเขาไฟ มากไปกว่านั้น หลังเกิดการระเบิดของภูเขาไฟเซนต์เฮเลน ที่รัฐวอชิงตัน มีผู้ป่วยจำนวน1ใน3 คนมีอาการแย่ลง และครึ่งหนึ่งของพวกเขามีอาการแย่ลงมากจนไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้ไปอีก3เดือน 

หลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ Asana ของประเทศญี่ปุ่นในปี 2004 รายงานการค้นคว้าพบว่า 43%ของผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดมีอาการแย่ลงหลังการระเบิดแต่เมื่อเทียบกับ 8%ของบริเวณที่ไม่ได้รับผลกระทบ

Volcanos dangerous for asthmatic adults.

สรุป”

อนุภาคขนาดเล็ก PM2.5 จากเถ้าฝุ่นภูเขาไฟเป็นหนึ่งสาเหตุหลักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมีปัญหาระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น รวมถึงอนุภาคเล็กที่สุดของเถ้าฝุ่นภูเขาไฟยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้โรคเรื้อรังแย่ลงไปอีก เข่น โรคปอดจากฝุ่นหิน

Smart Air

เกี่ยวกับ Smart Air

Smart Air เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการยอมรับโดย B corp ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงมิติทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับตำนานที่บริษัทใหญ่ๆที่หวังเพิ่มราคาอากาศบริสุทธิ์

อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศนั้นเต็มไปด้วยความต้องการที่จะทำให้อากาศบริสุทธิ์ซับซ้อนและมีราคาแพงเกินความจำเป็น แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น อากาศบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่ซับซ้อนเลย เพราะสิ่งเดียวที่ต้องการคือพัดลมและแผ่นกรองอากาศ

บริษัทใหญ่ๆไม่สามารถได้กำไรจากความเรียบง่าย ดังนั้นพวกเขาจึงเพิ่มลูกเล่นที่ไม่จำเป็นลงไปในเครื่องจักรของเขา

Smart Air ผลิตเครื่องฟอกอากาศแบบเรียบง่ายที่มีการแจกจ่ายข้อมูลอย่างเปิดเผยรองรับการทำงานของเครื่องฟอกอากาศและประสิทธิภาพการทำงานของมันโดยการตัดลูกเล่นทางการตลาดที่แปลกใหม่ออกไป เช่น เครื่องสร้างประจุไอออนและหลอด UV ที่อาจทำให้อากาศของคุณแย่ลง เราสามารถทำให้มีอากาศสะอาดมากขึ้นโดยที่ค่าใช้จ่ายนั้นมีราคาเพียงเศษเสี้ยวของค่าใช้จ่ายที่ “พวกบริษัทใหญ่” จะเรียกเก็บเงินจากคุณ

ติดตามและเพิ่มเราเป็นเพื่อนบนโซเชียลมีเดียเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Smart Air low cost purifiers

Smart Air เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ที่จัดสรรอากาศสะอาดให้คุณอย่างเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุด และให้ความรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีและป้องกันผลกระทบจากมลพิษอากาศ และเรายังได้รับการรับรองว่าเป็นธุรกิจ B-Corp ในเรื่องของการต่อสู้กับมลพิษทางอากาศอีกด้วย

Certified B-Corp air purifier company