การจัดส่งและนโยบายการคืนเงิน

Shipping and Refund Policy

Shipping

All orders made our website will be processed within 24 hours during business days and shipped via Kerry across Thailand. The delivery time usually takes up to 2 business days. In rare cases, it may take 3 to 4 days. If the order has not arrived after 10 business days, you are entitled to a full refund.

Return and Refund

Our refund and return policy lasts 14 days. If 14 days have passed since the arrival of your order, we can’t offer you a full refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at [email protected]

Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

Cancellation

If you want to cancel your order please contact us immediately after purchase via email[email protected] or phone: +66 80 626 6140. If your order hasn’t been processed yet, we’ll be able to cancel it and provide a refund.

Exchanges

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at [email protected] and send your item to our warehouse:

Triple i Supplychain Co., Ltd.- Warehouse Bangna-Trad Km.19, Bang Chalong
Bang Phli District, Samut Prakan 10540, Thailand

Gifts

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

Shipping Returns

To return your product, you should mail your product to our warehouse:

Triple i Supplychain Co., Ltd.- Warehouse Bangna-Trad Km.19
Bang Chalong, Bang Phli District, Samut Prakan 10540, Thailand.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Need help?

Contact us at [email protected] for questions related to refunds and returns.

Smart Air เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ที่จัดสรรอากาศสะอาดให้คุณอย่างเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุด และให้ความรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีและป้องกันผลกระทบจากมลพิษอากาศ และเรายังได้รับการรับรองว่าเป็นธุรกิจ B-Corp ในเรื่องของการต่อสู้กับมลพิษทางอากาศอีกด้วย