Маскыг хэрхэн зүүх вэ?

Бидний хэлж заншсанаар нэг удаагын маск буюу хагалгааны маскыг нэг л маягаар зүүх зориултаттайгаар хийгдсэн байдаг байна. Цэнхэр тал нь гадна талдаа юу? Дотор талдаа юу? Зарим нэг удаагын маск нь хоёр талдаа ч цагаан байдаг, тийм үед хааш нь харуулж зүүх вэ? Энэхүү нийтлэлдээ бид нэг удаагын маскыг хэрхэн … Read more

Smart Air low cost purifiers

Smart Air is a social enterprise that creates simple, no-nonsense air purifier and provides free education to protect people’s health from the effects of air pollution. We are proud to be the only certified B-Corp dedicated to fighting air pollution.

Certified B-Corp air purifier company