แผ่นกรองอากาศ HEPA มีอายุการใช้งานเท่าไหร่

หลังจากเปิดตัว Sqair เครื่องฟอกอากาศที่ราคาสมเหตุสมผลที่สุดในตลาด เราเริ่มทดสอบอายุการใช้งานของแผ่นฟอกอากาศประเภท HEPA ซึ่งตัวเลขอายุการใช้งานที่บริษัทกำหนดเป็นที่น่าสงสัย เพราะ (1) บริษัทไม่ระบุที่มาของอายุการใช้งานที่พิสูจน์ได้ (2) มีการกำหนดอายุการใช้งานที่เท่ากันในประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศอินเดีย ซึ่งแน่นอนว่าแผ่นกรองอากาศ HEPA จะมีอายุการใช้งานสั้นกว่าเมื่อใช้กับมลพิษอากาศของเมืองเดลี ประเทศอินเดีย

เพื่อใช้ Sqair ในการหาคำตอบ เราได้ทำการทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการและในสภาวะอากาศจริง


วิธีที่ 1: ทดลองในห้องปฎิบัติการ

นำเครื่องฟอกอากาศ Sqair เข้าสู่ห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อใช้วิธีการทดสอบจากมาตรฐานของรัฐบาลจีน

ทดสอบอย่างเป็นทางการ ดังนี้:

  1. เจ้าหน้าที่ทดลองจุดบุหรี่ในห้องปิดขนาด 30 ตรม. และทดสอบปริมาณฝุ่นละอองที่เครื่องฟอกอากาศสามารถกำจัดได้ใน 30 นาที เพื่อวัดค่าอากาศบริสุทธิ์ (CADR)
  1. นำเครื่องฟอกอากาศใส่กล่องขนาด 3 ตร.ม. จุดบุหรี่ 20 มวน และให้เครื่องฟอกอากาศดูดอนุภาคทั้งหมด
  1. ทดสอบประสิทธิภาพอีกครั้ง
  1. จุดบุหรี่อีก 10 มวน แล้วปล่อยให้เครื่องฟอกอากาศทำงาน
  1. ทดสอบอีกครั้ง
  1. ทำซ้ำหลังจากจุดบุหรี่มวนที่ 40, 50 และ 60
  1. เมื่อประสิทธิภาพลดลงถึง 50% ของผลลัพธ์เดิม การทดสอบเป็นอันเสร็จสิ้น
  1. เนื่องจากห้องปฏิบัติการทราบจำนวนอนุภาคในบุหรี่ จึงสามารถประมาณการได้ว่า แผ่นกรองอากาศ HEPA สามารถดักจับอนุภาคได้เท่าไหร่เมื่อประสิทธิภาพลดลงถึง 50%
  1. ประมาณจำนวนอนุภาคที่เครื่องฟอกอากาศสามารถดักจับได้ในสภาวะเฉลี่ยของประเทศจีน และอิงข้อมูลดังกล่าวในการประมาณอายุการใช้งาน

เมื่อทราบปริมาณอนุภาคที่ HEPA สามารถดักจับได้ ก็จะสามารถปรับเข้ากับสูตรเพื่อแปลงเป็นชั่วโมงการใช้งาน และแน่นอนว่ามีข้อสันนิฐานเกิดขึ้นมากมาย เช่น การใช้งานในบ้านที่ทรุดโทรมจะเป็นอย่างไร มลพิษอากาศภายนอกแย่แค่ไหน ระดับมลพิษในที่ร่มระดับใดถือเป็นที่ยอมรับได้ ซึ่งสิ่งที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือ การสร้างแพลตฟอร์มคำนวณออนไลน์และให้ผู้ใช้คำนวณตัวเลขเหล่านั้นเอง และ Smart Air วางแผนจะทำต่อไป

แต่การใช้ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการและมาตรฐานแห่งชาติในการคำนวณ ทำให้เลขอายุการใช้งานของ Sqair อยู่ที่ 1,531 ชั่วโมง ซึ่งสามารถใช้งานได้มากกว่า 6 เดือน หากใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน

(Sqair กรองอนุภาคได้ 4,468 มก. ต่อ 1 ลบ.ม.)

ปัญหาของการทดลองในห้องปฏิบัติการ

การทดสอบในห้องปฏิบัติการอยู่ในสภาพที่มีการควบคุมและทำซ้ำได้ Smart Air จึงพิสูจน์ด้วยการทดสอบในมลพิษอากาศจริง เนื่องจากอากาศในห้องปฏิบัติการไม่ได้เป็นจริงเสมอไปในโลกที่เราต้องเผชิญ


ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะไม่สูบบุหรี่ใกล้กับเครื่องฟอกอากาศ และฝุ่นละอองที่บุหรี่พ่นออกมามีแนวโน้มที่จะมีองค์ประกอบและการกระจายขนาดไม่เหมือนกับมลพิษอากาศภายนอกอาคาร


วิธีที่ 2: ทดลองในมลพิษอากาศ

จากปัญหาข้างต้น เราจึงเริ่มทำการทดสอบท่ามกลางมลพิษอากาศในเมืองปักกิ่ง

ขั้นตอนแรก เราทดสอบประสิทธิภาพ (ค่าอากาศบริสุทธิ์ หรือ CADR) ในห้องปิด โดยจุดบุหรี่และใช้พัดลมเพื่อเป่าให้อนุภาคกระจายไปทั่วห้อง ซึ่งคล้ายเคียงกับการทดลองในห้องปฏิบัติการ


อย่างไรก็ดี เราเปลี่ยนจากการทดลองด้วยควันบุหรี่เป็นมลพิษอากาศของเมืองปักกิ่ง โดยตั้งเครื่องฟอกอากาศ Sqair ไว้ที่ระเบียงพร้อมเปิดหน้าต่างทิ้งไว้


โดยที่เราทดสอบค่าอากาศบริสุทธิ์ของ Sqair ในทุก 3-4 วัน จากนั้นนำเครื่องฟอกอากาศกลับไปที่ระเบียงอีกครั้ง เพื่อดักจับอนุภาคของมลพิษในเมืองปักกิ่งเป็นเวลา 1,400 ชั่วโมง


ผลลัพธ์: อายุการใช้งานของ HEPA 

ก่อนจะครบ 1,400 ชั่วโมงของการใช้งาน ประสิทธิภาพได้ลดลงไปกว่า 50%

ณ ชั่วโมงที่ 1,400 เครื่องฟอกอากาศมีอายุการใช้งานถึง 175 วัน ต่อการใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือเป็นเวลากว่า 5.83 เดือน ซึ่งมีความใกล้เคียงกับการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่มีผลลัพธ์อยู่ที่ 6 เดือน การที่เราทดสอบโดยการเปิดหน้าต่างทิ้งไว้และให้ Sqair ได้เผชิญกับสภาพอากาศจริงนั้นทำให้การประมาณการสั้นลงเพียงเล็กน้อย

สรุป: แผ่นกรองอากาศ HEPA มีอายุการใช้งานเท่าไหร่

ท่ามกลางอากาศของเมืองปักกิ่ง Sqair สามารถใช้งานได้นานถึงวันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลากว่า 6 เดือน และถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ทำการทดลองในประเทศไทย แต่จากการเปรียบเทียบคุณภาพอากาศ ในประเทศไทย แผ่นกรองอากาศ HEPA สามารถใช้งานได้นานกว่าอย่างแน่นอน ซึ่งเราคาดการว่าอายุการใช้งานในประเทศไทยอยู่ที่ระยะเวลา 8-12 เดือน ต่อการใช้งานวันละ 8 ชั่วโมง


ปรับอายุของ HEPA ให้เข้ากับการใช้งานของคุณ

หากคุณใช้เครื่องฟอกอากาศเป็นเวลานานขึ้นหรือสั้นลงต่อวัน คุณสามารถคำนวณอายุการใช้งานของ HEPA ด้วยการหารจำนวนชั่วโมงกับจำนวนการใช้งานต่อวัน และถ้าคุณใช้งานในห้องที่มีขนาดเล็กว่า 40 ตร.ม. หรือในระดับความเร็วที่ต่ำกว่า แน่นอนว่าอายุการใช้งานจะนานขึ้นไปอีก


Free Guide to Breathing Safe

Want to learn more about เครื่องฟอกอากาศ? Join thousands more and stay up to date on protcting your health.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Smart Air is a social enterprise that creates simple, no-nonsense air purifiers and provides free education to protect people’s health from the effects of air pollution. We are proud to be the only certified B-Corp dedicated to fighting air pollution.